POSTANITE OCJENJIVAČ U POSTUPKU ODABIRA PROJEKATA U OKVIRU PROVEDBE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE FLAG-A ŠKOJI

U svrhu provede Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Škoji 2014.- 2020. FLAG Škoji objavljuje JAVNI POZIV  na iskaz interesa za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata u okviru provedbe  LRSR FLAG-a ŠKOJI za razdoblje 2014.-2020. Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Škoji (FLAG Škoji)  poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području […]

Read More »

REZULTATI PROJEKTA DORY

FLAG ŠKOJI sudjelovao je u projektu DORY u svojstvu dionika, te je upravo  u Gradu Komiži gdje se nalazi i sjedište FLAG-a Škoji,  u rujnu ove godine  i održan jedan od  susreta  hrvatskih dionika projekta. U okviru aktivnosti sastanka prisutni su imali priliku doznati o provedenim  aktivnostima ali i rezultatima projekta. Detaljnije o rezultatima projekta […]

Read More »