KAKO SE UČLANITI

– Pristupnica

– Odluka o visini članarine. OGKBOL,

Želite li se aktivno uključiti u razvoj otoka Hvara i Visa i Šolte, sudjelovati u kreiranju i provedbi godišnjih planova rada i Lokalne razvojne strategije te pridonijeti širenju mreže suradnje, pozivamo Vas da postanete članom FLAG-a “Škoji”. .Članstvom stječete sva prava i obveze  regulirane Statutom  i drugim općim aktima Udruge.

Redovnim članom FLAG-a s pravom glasa može postati svaka fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem na području  FLAG-a “Škoji”, zainteresirana za razvoj svog okruženja. . Pridruženim članom bez prava glasa može postati svaka pravna ili fizička osoba  zainteresirana za razvoj područja obuhvaćenog LAG-om. .

Visina godišnje članarine u FLAG-u definirana je Odlukom o godinšnjim članarinama.

Želite li postati članom potpisanu i ovjerenu pristupnicu uz pripadajuću dokumentaciju navedenu na pristupnici molimo dostavite na adresu ili osobno u ured:

FLAG ŠKOJI

VICKA BUTOROVIĆA 4.,

21450 HVAR