KOMIŽA

Ukupne površine 48 km2, grad je na otoku Visu koji se nalazi na zapadnoj strani otoka Visa u dubokom Komiškom zaljevu. Od ostatka otoka je razdvaja brdski masiv Hum (najviši vrh 587 m) koji se strmo spušta do obala zaljeva. Takav smještaj odredio je orijentaciju Komiže prema moru i ribarstvu. Komiški akvatorij poznat je kao područje bogato plavom ribom – otok Jabuka čuven je po najbogatijim lovištima  tune, a svi otoci viškog arhipelaga po ulovu velikih rakova (jastog i hlap) i kvalitetne bijele ribe. Tradicionalnu trepezu koju, među ostalim, nude vrhunski komiški restorani i konobe, nemoguće je zamisliti bez tih morskih plodova.

Prema popisu iz 2011. godine Grad Komiža ima 1.526 stanovnika. Obuhvaća 10 naselja: Biševo (15); Borovnik (12); Duboka (13); Komiža (1.397); Oključna; Palagruža; Podhumlje (32); Podšpilje (11); Sveti Andrija; Žena Glava (46).

Iskrcajna mjesta u Gradu Komiži:

 

JLS Za ribarska plovila duljine iznad 15 metara Za ribarska plovila duljine ispod 15 metara
1.       KOMIŽA KOMIŽA

Komiža je naselje mlađeg postanka koja se prvi put spominje 1145. godine kao Val Comeza u darovnici zadarskog kneza Petra, koji je vladao srednjodalmatinskim otocima. Smatra se da je benediktinska opatija u mjestu postojala i ranije. Komiža je prvo hrvatsko mjesto koje je posjetio Papa: 1177. godine Papu Aleksandra III. su ribari s Palagruže, gdje se sklonio od nevremena na putu za Veneciju, prevezli do Komiže, gdje je posvetio crkvu Svetog Nikole, te nastavio put prema Zadru.

Prepoznatljivost Komiže je gajeta Falkuša koju je UNESCO proglasio jednim od 10 najljepših brodova svijeta. U Komiži je 1870. godine utemeljena prva tvornica ribljih konzervi na Jadranu.

 

http://www.komiza.hr/