LAG ŠKOJI-JAVNI POZIV

Jedan od osnivača FLAG-a Škoji, LAG Škoji započinje s novim projektom i objavljuje

JAVNI POZIV

za organizacije civilnog društva 

koje djeluju na području otoka Visa (Grada Visa i Grada Komiže)

na uključivanje u aktivnosti projekta POP-UP RURALNI DRUŠTVENO-INOVATIVNI HUBOVI

PREUZMITE CJELOVITI TEKST POZIVA

Poziv OCD

DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA E-MAIL ivana@lag-skoji.hr

ili telefon 098 363 094