CONFISH projekt: međunarodni europski projekt unutar kojeg se radi na proučavanju komiških hobotnica

CONFISH: Connectivity among Mediterranean fishery stakeholders and scientists resolves connectivity of fishery populations

Projektni partneri u Hrvatskoj su Prirodoslovno-matematički fakultet iz Zagreba i Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce iz Splita.
U projekt su uključene Ribarska zajednica Komiže, talijanska Ribarska zajednica Patti i Španjolska Ribarska zajednica Palamos.
Glavni cilj CONFISH projekta je stvaranje okvira za promicanje prijenosa znanja između lokalne zajednice (uključujući i ribare) i znanstvenika koji su uključeni u iskorištavanje, upravljanje i očuvanje mediteranskog ribarstva. Ovaj projekt će kreirati pristup “Bottom up” (“odozdo prema gore”) temeljen na evolucijskim alatima i na suradnji ribara i znanstvenika kako bi zajedno predložili okvir za održivo upravljanje ribarstvom.

Znanstvenici će se usredotočiti na prikupljanje znanstvenih i empirijskih znanja o rasprostranjenosti i statusu hobotnice i crvenog škampa, kao i o ribarstvu. To će uključivati ekstrakciju DNK i sekvencioniranje, procjenu populacije, izbor lokusa za selekciju, kao i uspoređivanje i integriranje genetike, ribarstvenih  bioloških podataka i iskustva.

U nastavku donosimo rezultate radionica na kojima smo i mi sudjelovali, kao i sudjelovanja ključnih dionika na istim projektnim aktivnostima u Italiji i Španjolskoj (“Prikupljanje ključnih informacija o ribarstvu”) unutar projekta ConFish koji su objedinjeni u dokumentima u prilogu:
1. Okviri upravljanja
2. Preliminarna edukacija kritičnih pitanja
3. Preliminarna studija za mapiranja odnosa između zajednica i odnosa morskih ekosustava

Okvir upravljanja

Preliminarna identifikacija kritičnih pitanja

Preliminarna studija za mapiranje odnosa između zajednica i odnosa morskih ekosustava

 

Nadamo se da će Vam priloženi dokumenti pružiti zanimljive informacije i interesantnu usporedbu Komiže s dvije slične ribarske zajednice u Italiji i Španjolskoj.

Više o projektu provjerite na sljedećim stranicama:

https://confish.interreg-med.eu/