NATJEČAJ ZA MJERU 2.1 PROMICANJE DRUŠTVENE DOBROBITI I KULTURNE BAŠTINE U PODRUČJIMA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Sukladno važećoj Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu FLAG-a Škoji i Odluci Upravnog odbora, FLAG Škoji dana 21. studenog 2019. godine objavljuje Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1 “Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture” iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020.

Svrha mjere je implementirati aktivnosti koje omogućuju širu društvenu dobrobit kroz adekvatnu upotrebu baštinske vrijednosti sektora ribarstva. Mjerom je potrebno upravljati na lokalnoj razini kako bi na najučinkovitiji način lokalni ribarski identitet i ribarska baština postali lokalnim razvojnim resursom.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 489.060,00 EUR, odnosno 3.690.935,82 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 113.205,00 HRK

Najviši iznos javne potpore po projektu: 1.509.400,00 HRK

Intenzitet potpore: 50% s mogućnosti 80% i 100% (ovisno o zadovoljenju kriterija iz Poglavlja 2.3 Natječaja)

Rok za podnošenje prijava: od dana 20.12.2019., a najkasnije do 14.02.2020.

Prihvatljivi nositelji projekata: Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i dr., organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture i dr.

Prihvatljive aktivnosti:

a) Potpora razvoju novih i obnova postojećih kulturnih centara lokalnih zajednica koje ovise o ribarstvu kako bi se poboljšala njihova sposobnost bavljenja rastućim brojem posjetitelja,
b) Potpora istraživanju lokalnih područja/prostora lokalnih zajednica koje ovise o ribarstvu kako bi se ažurirali postojeći ili stvorili novi sadržaji interpretacije baštine/nasljeđa temeljene na ribarstvu/akvakulturi,
c) Potpora inovacijama unutar postojećih te osmišljavanje novih događanja i izložbi u svrhu interpretacije baštine.

Projekt mora sadržavati sve tri navedene aktivnosti.

Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama FLAG-a Škoji.

Natječajna dokumentacija:

FLAG Škoji_tekst natječaja_M2.1.

Obrasci – prijava projekta:

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Tablica troškova projekta

Obrazac 1.C Odrzivost projekta

Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta (partnerski projekti)

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta (samostalni projekti)

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5.A Sazetak izbora ponuda

Obrazac 5.B Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Obrazac 5.C Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti

Obrazac 6.-Izjava o velicini poduzeca

Obrazac 7-Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja

Obrasci – provedba projekta:

Obrazac 8.A-Zahtjev za isplatu

Obrazac 8.B-Izjava o izdacima

Obrazac 9. – Izvješće o napretku

Obrazac 10.-Zahtjev za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Obrazac 11.-Zahtjev za promjenu operacije

Prilozi koji se odnose na sve faze prijave i provedbe projekta:

Prilog I – Pravilnik o kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe LRSR (NN 27/2019)

Prilog II – Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru provedbe LRSR FLAG-a Škoji 2014-2020

Prilog III_Pravila i upute za provedbu nabave

Prilog IV_Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu-EKPRRiR

Prilog V – Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog VI_Upute za čuvanje dokumentacije

Prilozi koji se odnose na prijavu projekta:

Prilog VII Popis dokumentacije za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog VIII Lista prihvatljivih troškova

Prilozi koji se odnose na provedbu projekta:

Prilog IX- Popis obvezne dokumentacije uz Zahtjev za isplatu

Prilog X_Popis dokumentacije_promjena u operaciji

Prilog XI_Priručnik za korisnike Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo_kontrola na terenu

Prilog XII-Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Prilog XIII-Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe