NATJEČAJ ZA MJERU 2.2 PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE U PODRUČJU RIBARSTVA/AKVAKULTURE I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA

Sukladno važećoj Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu FLAG-a Škoji i Odluci Upravnog odbora, FLAG Škoji dana 6. svibnja 2020. godine objavljuje Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1 “Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena” iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020.

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja moraju udovoljavati razvoju ekološkog turističkog proizvoda koji podržava očuvanje morskog okoliša i ribljeg fonda kroz:
a) Razvoj tematskih staza i sadržaja u prirodi koje uključuju doživljaj visoke prirodne vrijednosti područja te educiraju i informiraju posjetitelje o potrebi zaštite okoliša i očuvanju njegove krajobrazne i biološke raznolikosti,
b) Aktivnosti čišćenja okoliša, posebno vezano uz morske naplavine u obalnim područjima, podvodna onečišćenja i sl. u obliku turističke atrakcije u kojoj mogu sudjelovati posjetitelji.
Projekt mora sadržavati obje navedene aktivnosti koje zajednički pridonose ostvarenju cilja projekta i razvoju ekološkog turističkog proizvoda koji podržava očuvanje morskog okoliša i ribljeg fonda.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 368.150,00 EUR, odnosno 2.778.428,05 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu113.205,00 HRK

Najviši iznos javne potpore po projektu: 1.509.400,00 HRK

Intenzitet potpore: 50% s mogućnosti 80% i 100% (ovisno o zadovoljenju kriterija iz Poglavlja 2.3 Natječaja)

Rok za podnošenje prijava: od dana 10.06.2020., a najkasnije do 10.08.2020.

Prihvatljivi nositelji projekata: Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i dr., organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture i dr.

Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama FLAG-a Škoji.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA 

TEKST NATJEČAJA

FLAG natjecaj_FLAG ŠKOJI_2.2

OBRASCI – PRIJAVA PROJEKTA

Obrazac 1.A Zahtjev za potporu

Obrazac 1.B Tablica troškova projekta

Obrazac 1.C Odrzivost projekta

Obrazac 2.A Izjava Nositelja projekta (partnerski projekti)

Obrazac 2.B Izjava Nositelja projekta (samostalni projekti)

Obrazac 3. Izjava Partnera u projektu

Obrazac 4. Sporazum o partnerstvu

Obrazac 5.A Sazetak izbora ponuda

Obrazac 5.B Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Obrazac 5.C Izjava o nepostojanju vlasničke povezanosti

Obrazac 6.-Izjava o velicini poduzeca

Obrazac 7-Izjava o javnoj dostupnosti ulaganja

Obrazac 8.A-Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Obrazac 8.B-Izjava partnera u projektu o nemogućnosti odbitka pretporeza

OBRASCI – PROVEDBA PROJEKTA

Obrazac 9.A-Zahtjev za isplatu

Obrazac 9.B-Izjava o izdacima

Obrazac 10. – Izvješće o napretku

Obrazac 11.-Zahtjev za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Obrazac 12.-Zahtjev za promjenu operacije

PRILOZI KOJI SE ODNOSE NA SVE FAZE PRIJAVE I PROVEDBE PROJEKTA

Prilog I Pravilnik-o-uvjetima-kriterijima-nacinu-odabira-financiranja-i-provedbe-lokalnih-razvojnih-strategija-u-ribarstvu NN27/2019

Prilog II – Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru provedbe LRSR FLAG-a Škoji 2014-2020

Prilog III_Pravila i upute za provedbu nabave

Prilog IV Vodič-za-upis-u-Evidenciju-korisnika-potpora-u-ruralnom-razvoju-i-ribarstvu-3.pdf

Prilog V – Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog VI_Upute za čuvanje dokumentacije

PRILOZI KOJI SE ODNOSE NA PRIJAVU PROJEKTA

Prilog VII Popis dokumentacije za podnosenje Zahtjeva za potporu

Prilog VIII Lista prihvatljivih troškova

PRILOZI KOJI SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA

Prilog IX- Popis obvezne dokumentacije uz Zahtjev za isplatu

Prilog X_Popis-dokumentacije_promjena-u-operaciji_13.8.2018

Prilog XI_Priručnik-za-korisnike-Operativnog-programa-za-pomorstvo-i-ribarstvo-2014-2020_kontrola-na-terenu

Prilog XII-Uputa za popunjavanje obrasca Zahtjeva za kontrolu na terenu u ranijoj fazi

Prilog XIII-Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe