NOVA PUBLIKACIJA FLAG-A ŠKOJI ” SUŠENJE RIBE”

Pozivamo Vas da se inspirirate tradicijom naših škoja  uz novu publikaciju FLAG-a Škoji “Sušenje ribe” koju preuzmite ovdje.

Publikacija je izrađena u sklopu provedbe Mjere III.2/III.3. Operativnog programa za pomorstvi i ribarstvo 2014-2020, a u svrhu promocije Lokalne razvojne strategije  u ribarstvu FLAG-a Škoji 2014-2020.