O-KUPI OTOK- NOVA PLATFORMA ZA PROMOCIJU OTOČNIH PROIZVODA

O-kupi otok jedinstvena je platforma za promociju otočnih proizvoda koja spaja proizvođače i kupce.

Inicijativa za pokretanje ovog projekta krenula je od LAG-a i FLAG-a Brač, a projektu se uskoro pridružuju i naši FLAG  i LAG Škoji.

Na internetskoj stranici www.okupiotok.eu možete upoznati ponudu otoka Brača, Hvara, Visa i Šolte, ali i  registrirati se kao ponuditelj.

Registrirati se možete i putem ovog obrasca.

Popunjeni obrazac dostavite na adresu info@lag-skoji.hr