ODRŽAN WEBINAR U SKLOPU PROJEKTA FAIRSEA NA TEMU EKOSUSTAVNOG PRISTUPA U RIBARSTVU

U svojstvu dionika FLAG Škoji uključen je u projekt FARSEA te su predstavnici FLAG-a  sudjelovali  u webinaru na temu EKOSUSTAVNI PRISTUP U RIBARSTVU održaom 5. prosinca  2019. godine.

Prezatnaciju s navedenog webinara možete preuzeti ovdje.

•FAIRSEA projekt usmjeren je na ribarstvo, važnu gospodarsku djelatnost u Jadranskom moru, koja ima i važnu kulturnu , socijalnu  i ekonomsku  uloge u regionalnim obalnim zajednicama.
•Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupaza održivo upravljanje ribarstvom u Jadranskom moru temeljeno na razmjeni znanja i dijeljenju dobrih praksi među partnerima.
•Glavni rezultat projekta bit će razvoj integrirane platforme zaekosustavni pristup ribarstvu, koji nadilazi teritorijalne granice(internacionalnost) te daje naglasak na interdisciplinarnosti.

Novosti u projektnim aktivnostima  možete pratiti na linku službene facebook stranice: 

https://web.facebook.com/pages/category/Community/FAIRSEA-1072085839651014/?_rdc=1&_rdr