PITANJA I ODGOVORI – NATJEČAJ ZA MJERU 2.1 PROMICANJE DRUŠTVENE DOBROBITI I KULTURNE BAŠTINE U PODRUČJIMA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Sukladno Poglavlju 9.7. FLAG Natječaja, sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Pitanja vezana za prijavu na Natječaj mogu se postaviti od dana objave Natječaja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave.

S ciljem jednakog tretmana, FLAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

U nastavku donosimo pristigle upite i odgovore na njih, a iste ćemo ažurirati pravodobno sa svakim novim pristiglim upitom:

UPIT BROJ 1 (zaprimljen 20. siječnja 2020.)

Postovani,

molim da mi specificirate da li je pod prihvatljivom aktivnoscu pod 5.a) iz teksta natjecaja nuzno da kulturni centar bude fizicka gradevina.

Izvadak iz teksta natjecaja:

  1. a) Potporu razvoju novih i obnovu postojećih kulturnih centara lokalnih zajednica koje ovise o ribarstvu kako bi se poboljšala njihova sposobnost bavljenja rastućim brojem posjetitelja,

 Da li kulturni centar moze biti i virtualan prostor u kojeg bi posjetioci ulazili preko koda otisnutog na informativnoj tabli pored ciljanog lokaliteta te u njemu virtualno razgledavali i dobivali sve informacije kao i u fizickoj gradevini?

 

ODGOVOR BROJ 1

Poglavlje 1. FLAG natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1. definira pojmove važne za razumijevanje teksta Natječaja. Pojmovnik navodi i definiciju samog „kulturnog centra“ u smislu ovog Natječaja:

Kulturni centar je prostor u kojem se nalazi, valorizira i prezentira materijalno i nematerijalno društveno i kulturno naslijeđe, te provode aktivnosti usmjerene održivom korištenju kulturne baštine određene zajednice koja ovisi o ribarstvu, to jest naučeni obrasci mišljenja, osjećanja i djelovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i izrazi tih obrazaca u materijalnim objektima, a odnose se na maritimnu baštinu područja FLAG-a Škoji.“

Sukladno definiciji u smislu ovog Natječaja, kulturni centar jest isključivo materijalni objekt/fizička građevina.

 

UPIT BROJ 2 (zaprimljen 4. veljače 2020.)

Poštovani,

vazano za natječaj u okviru mjere 2.1. Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture / FLAG zanima me sljedeće. Na koje projekte se misli u kriteriju odabira za potporu FLAGa pod Upravljanje projektima? Je li riječ o projektima financiranim iz europskih fondova ili se vrednuju i oni projekti koji su financirani iz drugih izvora (nacionalnih – ministarstva; regionalnih ili jls). 

Isto pitanje vezano je i za reference nositelja projekata i drugih projektnih partnera u obrascu 1.A. zahtjev za potporu. 

 

ODGOVOR BROJ 2

Kriterij “Upravljanje projektima” te tablice 3.1 “Reference nositelja projekta/glavnog partnera” i 3.2 “Reference drugih projektnih partnera” Obrasca 1.A Zahtjev za potporu odnose se na projekte koji su usporedivi s predmetnim projektom bez obzira na izvor financiranja, pri čemu treba dati prvenstvo projektima veće vrijednosti koji pokazuju iskustvo u provedbi sličnih projekata i upravljanja javnim sredstvima.