PITANJA I ODGOVORI – NATJEČAJ ZA MJERU 2.2 PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE U PODRUČJU RIBARSTVA/AKVAKULTURE I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA

PITANJA I ODGOVORI – NATJEČAJ ZA MJERU 2.2 PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE U PODRUČJU RIBARSTVA/AKVAKULTURE I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA

Sukladno Poglavlju 9.7. FLAG Natječaja, sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Pitanja vezana za prijavu na Natječaj mogu se postaviti od dana objave Natječaja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave.

S ciljem jednakog tretmana, FLAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

U nastavku donosimo pristigle upite i odgovore na njih, a iste ćemo ažurirati pravodobno sa svakim novim pristiglim upitom:

UPIT BROJ 1

Poštovani,

 

kao turistička zajednica koja uvijek nastoji promicati važnost očuvanja okoliša i zaštitu naše bogate prirode naišli smo na Vaš natječaj

http://www.flag-skoji.hr/uncategorized/natjecaj-za-mjeru-2-2-promicanje-zastite-okolisa-i-prirodne-bastine-u-podrucju-ribarstvaakvakulture-i-ublazavanje-klimatskih-promjena/ te nas zanima dali mi kao turistička zajednica možemo sudjelovati u istom te dali je potrebno biti član flag-a?

ODGOVOR BROJ 1

Poglavlje 3.1 Natječaja, u skladu s Lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu FLAG-a Škoji, definira sljedeće prihvatljive nositelje projekata u okviru Natječaja: jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i dr., organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture i dr.

Zbog svog specifičnog ustrojbenog oblika čije je djelovanje definirano Zakonom o turističkim zajednicama, a budući da iste nisu izrijekom navedene kao prihvatljivi korisnici, turističke zajednice u vidu ovog Natječaja nisu prihvatljive kao nositelji projekta niti projektni partneri.

Nadalje, u Natječaju stoji da nositelj projekta i projektni partneri moraju imati sjedište ili biti registriran ili imati podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Škoji, ali samo članstvo u FLAG-u Škoji nije uvjet prihvatljivosti prijavitelja.