POSJETA FLAG-U ISTARSKI ŠVOJ I SAJMU CROFISH

Predstavnici FLAG-a Škoji posjetili su FLAG Istarski Švoj,  kako bi se upoznali s metodama provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR)  i iskustvima u provedbi natječaja za odabir i provedbu projekta putem LRSR ali i aktivnostima koje provode u svrhu promocije održivog i konkrenog ribarstva i područja  obuhvata svog FLAG-a .

U sklopu sajma CROFISH sudjelovali su na radnom sastanku FLAG-ova kako bi raspravili o aktualnim temama i pitanjima vezanim uz provedbu LRSR.