POSTANITE OCJENJIVAČ U POSTUPKU ODABIRA PROJEKATA U OKVIRU PROVEDBE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE FLAG-A ŠKOJI

U svrhu provede Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Škoji 2014.- 2020.

FLAG Škoji objavljuje

JAVNI POZIV

 na iskaz interesa za uključivanje u

Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata u okviru provedbe

 LRSR FLAG-a ŠKOJI za razdoblje 2014.-2020.

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Škoji (FLAG Škoji)  poziva sve zainteresirane osobe sa znanjem u području pripreme i provedbe projekata i/ili osobe s iskustvom u ocjenjivanju projekata da iskažu interes za uključivanje u Bazu potencijalnih ocjenjivača u postupku odabira projekata na FLAG-razini.

Zainteresirane osobe mogu biti imenovane za članove Ocjenjivačkog odbora FLAG-a Škoji  koji će imati  tri člana, a imenovat će ih Upravni odbor FLAG-a Škoji  za svaki pojedini FLAG natječaj.

Cjeloviti tekst poziva preuzmite ovdje

Ovaj poziv trajno je otvoren.

Molimo Vas da iskaz interesa iskažete putem obrasca koji preuzmite ovdje.

Ispunjen obrazac dostvite u elektronskom obliku na adresu e-mail adresu info@lag-skoji.hr