PREDSTAVLJANE PROJEKTA LIFE ARTINA U KOMIŽI 17.12. 2019.

Udruga Sunce,  poziva na predstavljanje projekta EU „LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ koje će se održati 17.12.2019., od 11 do 12 h u prostorijama Kulturnog centra “Ivan Vitić” u Komiži, otok Vis.

Cilj predstavljanja je upoznati ribarsku zajednicu Komiže s projektom, posebice s aktivnostima vezanim uz ribolov.

Nakon predstavljanja će se sa zainteresiranim ribarima provesti i anketiranje kojem je cilj utvrđivanje stavova ribara prema morskim pticama, potencijalnih interakcija tijekom ribolova, mogućih mjera za smanjenje slučajnog ulova ptica i povećanje ulova drugih ciljanih lovina. Anketiranje se provodi u suradnji sa stručnjacima s Instituta Ivo Pilar.

Za sve sudionike ćemo imati i prigodne darove, promotivne materijale projekta (majice, čaše, privjeske, radna odjeća i obuća za ribare).

Projekt EU „LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“, projekt se bavi problemima u očuvanju morskih ptica na području srednjeg Jadrana s naglaskom na tri vrste: sredozemni galeb (Larus audouinii), kaukal (Calonectris diomedea) i gregula (Puffinus yelkouan). Projekt ima službenu podršku Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva poljoprivrede, a u provedbi surađujemo i sa stručnjacima s Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Više o projektu i projektnim partnerima možete vidjeti na stranicama http://www.lifeartina.eu/.