PREDSTAVNICI FLAG-A ŠKOJI NA SEE LEADER KONFERENCIJI

Predstavnici  FLAG-a Škoji  sudjelovali su na Prvoj međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER pristupa u jugoistočnoj Europi koja se u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i Društva za razvoj slovenskega podeželja organizirala u Opatiji od 20.-22.11.2019. godine.

Više od 300 sudjelovatelja iz 14 zemalja razmjenjivalo je iskustva o razvoju, oblicima i doprinosu LEADER / CLLD-a pristupa održivom razvoju ruralnih područja u zemljama jugoistočne Europe, sa svrhom pripreme za buduće programsko razdoblje 2021.-2027.

Kroz tri dana na konferenciji je svoj doprinos dalo 7 eminentnih europskih stručnjaka u LEADER / CLLD području, među kojima Yves Champetier (AEIDL – European Association for Information on Local Development), Karolina Jasinska – Muehleck (DG AGRI  / Europska komisija), Pedro Brosei (FARNET / Europska komisija), Prof. dr. sc. Pascal Chevalier (Faculty of Human Science and Environmental Sciences, University Paul-Valery), Krzysztof Kwatera (Poljsko udruženje LAG-ova), Bojana Markotić Krstinić (LEADER mreža Hrvatske), Prof. dr. sc. Natalija Bogdanov (Agronomski fakultet Sveučilišta u Beogradu), Aleš Zidar (Slovenska mreža ruralnog razvoja), Gustav Nemes (Centar za ekonomske i regionalne studije Mađarske akademije znanosti), Marija Roglić (Fakultet za management Sveučilišta u Montpellieru) i brojni drugi.
Osnovni cilj konferencije bio je pregled razvoja, oblika i doprinosa LEADER / CLLD-a pristupa održivom razvoju ruralnih područja u zemljama jugoistočne Europe s ciljem razmjene iskustava između predstavnika LAG-ova / FLAG-ova, lokalnih dionika s njihovih područja, znanstvenih zajednica i nadležnih zakonodavnih i provedbenih tijela u navedenim zemljama, sa svrhom stvaranja zaključaka koji će pripomoći svima u moduliranju narednog obračunskog razdoblja 2020-2027.  Predstavnici DG AGRE (Europske komisije) i FARNET-a, te Ministarstva poljoprivrede (Odjela za ruralni razvoj i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo), APPRRR-a održali su radne sastanke s predstavnicima hrvatskih LAG-ova i FLAG-ova, na kojima su sudjelovali i predstavnici LAG-a Zagora.