RADNI SEMINAR: FLAG-ovi i upravljanje lokalnim resursima

FLAG Škoji imao je čast biti odabran  među mnoštvom prijavljenih kandidata za sudjelovanje na FARNET-ovom radnom seminaru «FLAG-ovi i upravljanje lokalnim resursima» koji je održan u španjolskom gradu Vigu, Galicijskoj prijestolnici ribarstva,   od 13.-15. ožujka 2018., a  na kojima su se okupili FLAG-ovi iz cijele Europe, a iz Hrvatske uz Škoje istarski FLAG Alba, FLAG Istrian Sole i predstavnica Uprave ribarstva.

Osnovni motiv za našu prijavu za sudjelovanje na seminaru je činjenica da je u proceduri odabira naše Lokalne razvojne strategije MJERA 4.1. JAČANJE ULOGE I UPRAVLJANJA RIBARSKIH ZAJEDNICA U LOKALNOM RAZVOJU odbijena od strane Upravljačkog tijela  i definirana  kao neprihvatljiva zbog  nepovezanosti sa sektorom ribarstva, odnosno proizvodnjom, stavljanjem na tržište  i preradom proizvoda ribarstva i akvakulture, na što je uložen prigovor na koji još uvijek nismo zaprimili odgovor.

Sudjelovanje na seminaru pokazalo se iznimno korisnim  jer ukazao je na iznimnu potrebu za provedbom  aktivnosti i projekata kojima se lokalna zajednica osnažuje i provodi konkretne aktivnosti za  uspostavljanje modela su-upravljanje lokalnim resursima pri čemu smo pored izlaganja stručnjaka iz navedenog poručja imali priliku i upoznati se sa konkretnim projektnim aktivnostima iz programskog razdoblja 2007-2013.

Glavne teme seminara bile su:

Upravljanje  i uspostavljanje su-upravljačkih modela na lokalnoj razini

Promocija održivog ribarstva i akvakulture

Osnaživanje lokalnih dionika u aktivnostima revitalizacije eko-sustava

Upravljanje u Natura 2000 područjima

Certificiranje i praćenje

Inovacije u ribolovnim alatima

Navedeni seminar pokazao nam je da iako je  u sektoru ribarstva na našem području LEADER/CLLD relativna novost, kako   su lokalni razvojni dionici izvrsno detektirali razvojne probleme i mogućnosti  FLAG-a Škoji te putem strateških ciljeva i mjera ponudili konkretna rješenja za pitanja koja su relevantna ne samo za naše područje već područje cijele EU.

Sve materijale, među kojima ćete pronaći i izvrsne primjere projekata možete naći na sljedećoj poveznici

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/flags-and-local-resource-management-vigo-13-15-march-2018_en