REZULTATI PROJEKTA DORY

FLAG ŠKOJI sudjelovao je u projektu DORY u svojstvu dionika, te je upravo  u Gradu Komiži gdje se nalazi i sjedište FLAG-a Škoji,  u rujnu ove godine  i održan jedan od  susreta  hrvatskih dionika projekta.

U okviru aktivnosti sastanka prisutni su imali priliku doznati o provedenim  aktivnostima ali i rezultatima projekta.

Detaljnije o rezultatima projekta doznajte na linku :

http://www.regione.marche.it/portals/0/Agricoltura/Pesca/Progetti%20Europei/Dory/DORY_pubblicazione_finale_ENG.pdf

Podsjećamo, DORY je akronim za puni naziv projekta  “Aktivnosti kapitalizacije u svrhu zaštite morskog okoliša i ekosistemskog pristupa upravljanju” (eng. Capitalization actions for aDriatic marine envirOnment pRotection and ecosYstem based management)

Projekt je predstavljao nastavak  ECOSEA projekta kako bi kapitalizacijom rezultata tog projekta  se do pridonjelo zaštiti i održivom upravljanju ribljim resursima.

Vodeći partner na projektu DORY je Regija Marche, a  na projektu sudjeluje 7 partnera od čega su 3 partnera iz Hrvatske: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Javna ustanova RERA S.D. i Zadarska županija.
Glavni cilj projekta DORY-a bio  je unaprijediti zaštitu i obnovu morskih resursa i ekosustava u Jadranskoj regiji jačanjem institucionalnog dijaloga donošenja mjera upravljanja za smanjenje utjecaja koji proizlaze iz gospodarskih djelatnosti na ribolovne zalihe te usvajanjem strategija upravljanja za poboljšanje očuvanja bioraznolikosti (npr. zaštita mrijestilišta i rastilišta) i smanjenje negativnog ekološkog utjecaja akvakulture.