ZAPOČINJE IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO NOVO PROGRAMSKO RAZDOBLJE

Pozivamo Vas da se uključite u  pripremu za izradu Operativnog programa za novo programsko razdoblje 2021.-2027. godina.

Prvi korak u pripremi izrade Operativnoga programa je utvrđivanje potreba sektora i ostalih dionika prema trenutno dostupnim podacima i analizama te prema rezultatima ispitivanja interesa koje se planira provesti kroz anketne upitnike..

Upitnik se može popuniti putem Google obrasca (link: Anketni upitnik_Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2021-2027) ili kao Word dokument  Anketni upitnik_Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2021-2027

Popunjeni upitnik u Word obliku može se dostaviti putem elektronske pošte na: eufondovi.ribarstvo@mps.hr ili u tiskanom obliku. Ako se dostavlja u tiskanom obliku, upitnik se može poslati putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb ili dostaviti osobno u Upravu ribarstva.

Upitnik je potrebno popuniti i dostaviti do 1. studenoga 2019. godine.