www.flag-skoji.hr

PITANJA I ODGOVORI – NATJEČAJ ZA MJERU 2.1 PROMICANJE DRUŠTVENE DOBROBITI I KULTURNE BAŠTINE U PODRUČJIMA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Sukladno Poglavlju 9.7. FLAG Natječaja, sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Pitanja vezana za prijavu na Natječaj mogu se postaviti od dana objave Natječaja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave. S ciljem jednakog tretmana, FLAG ne može […]

Read More »

2019. GODINA U FLAG-U ŠKOJI

Posljednji dan 2019. godine želimo se prisjetiti najvažnijih događaja koji su obilježili vrijeme iza nas. Zahvaljujemo svim članovima, dionicima i partnerima na svakom, i najmanjem,  postignuću. Pred nama je najvažnija godina u dosadašnjem poslovanju FLAG-a, godina kada završava financijsko programsko razdoblje 2014.-2020.,  te će u u potpunosti biti dodijeljenja sredstva za provedbu projekta putem Lokalne […]

Read More »

PREDSTAVLJANE PROJEKTA LIFE ARTINA U KOMIŽI 17.12. 2019.

Udruga Sunce,  poziva na predstavljanje projekta EU „LIFE Artina – Mreža za očuvanje morskih ptica u Jadranu“ koje će se održati 17.12.2019., od 11 do 12 h u prostorijama Kulturnog centra “Ivan Vitić” u Komiži, otok Vis. Cilj predstavljanja je upoznati ribarsku zajednicu Komiže s projektom, posebice s aktivnostima vezanim uz ribolov. Nakon predstavljanja će […]

Read More »

RASPORED INFORMATIVNIH RADIONICA ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE NA NATJEČAJ FLAG-A ŠKOJI UNUTAR MJERE 2.1 ” PROMICANJE DRUŠTVENE DOBROBITI I KULTURNE BAŠTINE U PODRUČJIMA RIBARSTVA I AKVAKULTURE”

STRUČNA SLUŽBA FLAG-A ŠKOJI ODRŽAT ĆE INFORMATIVNE RADIONICE ZA POTENCIJALNE PRIJAVITELJE NA NATJEČAJ FLAG-A ŠKOJI ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 2.1. “PROMICANJE DRUŠTVENE DOBROBITI I KULTURNE BAŠTINE U PODRUČJIMA RIBARSTVA I AKVAKULUTRE” IZ LRSR FLAG-A ŠKOJI 2014.-2020. PREDSTAVLJANJE NATJEČAJA  ĆE SE ODRŽATI PO SLJEDEĆEM RASPOREDU: GRAD HVAR 12.12. 2019 U 11:00 SATI PROSTOR […]

Read More »

ODRŽAN WEBINAR U SKLOPU PROJEKTA FAIRSEA NA TEMU EKOSUSTAVNOG PRISTUPA U RIBARSTVU

U svojstvu dionika FLAG Škoji uključen je u projekt FARSEA te su predstavnici FLAG-a  sudjelovali  u webinaru na temu EKOSUSTAVNI PRISTUP U RIBARSTVU održaom 5. prosinca  2019. godine. Prezatnaciju s navedenog webinara možete preuzeti ovdje. •FAIRSEA projekt usmjeren je na ribarstvo, važnu gospodarsku djelatnost u Jadranskom moru, koja ima i važnu kulturnu , socijalnu  i ekonomsku […]

Read More »

POSJETA FLAG-U ISTARSKI ŠVOJ I SAJMU CROFISH

Predstavnici FLAG-a Škoji posjetili su FLAG Istarski Švoj,  kako bi se upoznali s metodama provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR)  i iskustvima u provedbi natječaja za odabir i provedbu projekta putem LRSR ali i aktivnostima koje provode u svrhu promocije održivog i konkrenog ribarstva i područja  obuhvata svog FLAG-a . U sklopu sajma CROFISH […]

Read More »

PREDSTAVNICI FLAG-A ŠKOJI NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O LEADER/CLLD PRISTUPU

Predstvnici FLAG-a Škoji sudjelovali su na Prvoj međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER pristupa u jugoistočnoj Europi koja se u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i Društva za razvoj slovenskega podeželja organizirala u Opatiji od 20.-22.11.2019. godine. Više od 300 sudjelovatelja iz 14 zemalja razmjenjivalo je iskustva o razvoju, oblicima i doprinosu LEADER / […]

Read More »

NATJEČAJ ZA MJERU 2.1 PROMICANJE DRUŠTVENE DOBROBITI I KULTURNE BAŠTINE U PODRUČJIMA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

Sukladno važećoj Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu FLAG-a Škoji i Odluci Upravnog odbora, FLAG Škoji dana 21. studenog 2019. godine objavljuje Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1 “Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture” iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020. Svrha mjere je implementirati aktivnosti koje omogućuju širu društvenu […]

Read More »

RADIONICA POSLOVNI PLAN

TVOJ POSLOVNI PLAN NIJE SAMO SAN LAG Škoji, jedan od osnivača FLAG-a Škoji,  organizira besplatnu edukativnu radionicu za sve zanteresirane (bilo da ste udruga, privatni poduzetnik ili zainteresirani pojedinac) Radionica će se odvijati u gradu Hvaru i Komiži prema sljedećem rasporedu: 🔵GRAD KOMIŽA KC IVAN VITIĆ PETAK 08. 11. 2019 16:00-19:00 SUBOTA 09.11. 2019. 10:00-13:00 […]

Read More »

PREDSTAVNICI FLAG-A ŠKOJI NA SEE LEADER KONFERENCIJI

Predstavnici  FLAG-a Škoji  sudjelovali su na Prvoj međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER pristupa u jugoistočnoj Europi koja se u organizaciji LEADER mreže Hrvatske i Društva za razvoj slovenskega podeželja organizirala u Opatiji od 20.-22.11.2019. godine. Više od 300 sudjelovatelja iz 14 zemalja razmjenjivalo je iskustva o razvoju, oblicima i doprinosu LEADER / […]

Read More »