KONTAKT

FLAG ŠKOJI

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Škoji

Vicka Butorovića 4.,

21450 Hvar

TEL: 021/717-011

E-mail: info@lag-skoji.hr

PODRUŽNICE:

Otok Vis

Put Batude 2., 21485 Komiža

Otok Šolta

Podkuća 8., 21430 Šolta

ADELA DUBOKOVIĆ

Voditeljica FLAG-a Škoji