Maritimna mreža

Datum objave:
22.5.2020
Status:
U provedbi
Maritimna mreža
No items found.

Povezane vijesti

Trenutno nema povezanih vijesti.

Maritimna mreža je pilot projekt FLAG-a Škoji.

U okviru projekta mapirana je maritimna baština područja FLAG-a Škoji kako bi se stvorili preduvjeti za daljnji razvoj i povezivanje postojećih inicijativa u jedinstvenu cjelinu.

U sklopu projekta održan je skup relevantnih čuvara maritimne baštine u sklopu kojeg su svoj rad predstavile udruge s područja FLAG-a Škoji: Udruga Palagruža, Udruga Metropola mora i Udruga Latina te Muzej Stari Grad.

U sklopu projekta izrađeni su i publikacija „Velika priča male srdele“, promotivni spot o maritimnoj baštini FLAG-a Škoji te održana edukativna radionica za voditelje izrade tradicijskih brodice - komiške gundule.

Pilot projekt temelj je za daljnje trajne aktivnosti usmjerene održivom korištenju maritimne baštine koje FLAG Škoji provodi pod nazivnikom „Maritimna mreža“.

Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Mjera III.1 „Pripremna potpora“.

Pogledaj ostale aktivnosti FLAG-a