Lokalna razvojna strategija u ribarstvu

Programsko razdoblje 2021.-2027.

VAŽEĆA LOKALNA STRATEGIJA
2023
Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG a Škoji za programsko razdoblje 2021 2027.

Važeća Lokalna razvojna strategija u ribarstvu FLAG-a Škoji za programsko razdoblje 2021.-2027. Verzija 1.1. je dokument kojim je usklađena Loklana razvojna strategija u ribarstvu izrađena tijekom provedbe  Mjere III.1 "Pripremna potpora" Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu s Rješenjem o odobrenju LRSR KLASA UP/I-983-01/23-01/451 URBROJ:525-12/763-23-2 koje je donjelo Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva dana 27. 11.2023., a kojim se FLAG-u Škoji dodijeljuje  ukupni iznos javne potpore u iznosu od 2.265.170,21 EUR, od čega Europska unija sudjeluje s 65% udjela što iznosi 1.472.360,64 EUR, a Republika Hrvatska s 35% udjela što izosi 792.809,57 EUR.

No items found.

Programsko razdoblje 2014.-2020.

PRETHODNA VERZIJA

2023

PRETHODNA VERZIJA

2023

PRETHODNA VERZIJA

2022

PRETHODNA VERZIJA

2021

PRETHODNA VERZIJA

2014