Naši su ŠKOJI - tvoji i moji

Datum objave:
6.5.2024
Status:
U provedbi
Naši su ŠKOJI - tvoji i moji
No items found.

Povezane vijesti

Trenutno nema povezanih vijesti.

Lokalna akcijska skupina u ribarstvu Škoji od početka 2024. godine na inovativan način provodi kampanju "Naši su ŠKOJI - tvoji i moji" kako bi promovirala ciljeve svoje lokalne strategije razvoja za novo programsko razdoblje 2021.-2027.

Sloganom kampanje “Naši su ŠKOJI – tvoji i moji” nastoji se osnažiti osjećaj pripadnosti i individualne odgovornosti prema baštinjenju otoka kako njegovih stanovnika tako i posjetioca o kojima izrazito ovisi lokalna ekonomija i njeni učinci na blagostanje zajednice i okoliša. U tom smislu, kampanja je posebno usredotočena na djecu i mlade kao nosioce regeneracije i održive budućnosti naših otoka pa su i početne aktivnosti kampanje održane u sedam osnovnih škola na Visu, Hvaru i Šolti: OŠ Komiža, OŠ Vis, OŠ Petra Hektorovića, OŠ Sućuraj, OŠ Hvar, OŠ Jelsa i OŠ Grohote.

 

Za škole su u okviru kampanje nabavljeni pametni ekrani te je na ovaj način uspostavljeno 10 edukativno-informativnih punktova kojima će se promovirati rad i aktivnosti FLAG-a Škoji. Učenicima prvih razreda osnovnih škola na otocima Hvaru, Visu i Šolti podijeljene su kabanice, ruksaci, boce i eko vrećice za užinu.

 

U školama su realizirana tri online edukativna događanja, koja su povezala učenike/ice sva tri otoka, na teme obuhvaćene istraživanjima provedenim u sklopu FLAG-ovih projekata. Sadržaji su obuhvatili kulturnu i prirodnu baštinu naših škoja, vrste riba, dupine koji nas okružuju, ugrožene vrste riba i teme vezane za život uz more. Događanja su popraćena poučno-zabavnim kvizom utvrđivanja znanja uz korištenje novih tehnologija. U njima je sudjelovalo ukupno 140 učenika spomenutih škola.

 

Kroz kampanju učenici su upoznati i s bogatim doprinosom FLAG-a Škoji zajednicama na otocima kroz niz aktivnosti i projekata ostvarenih u prethodnom programskom razdoblju koji aktivno unapređuju sektor ribarstva i doprinose očuvanju maritimne, biološke i kulturne baštine spomenutih otoka, a istovremeno naznačuju i smjer aktualne strategije. FLAG Škoji u svojem djelovanju stavlja izniman fokus na poticanje održivog ribarstva i očuvanje vodenih bioloških resursa što je učenicima predstavljeno kroz mnoge uspješne projekte od kojih neke FLAG provodi samostalno kao dio svojih redovitih aktivnosti, dok su drugi proizašli kroz provedbu natječaja namijenjenih korisnicima.

 

Sadržaji koje je FLAG Škoji ovom kampanjom namijenio mladima, učenicima i široj lokalnoj populaciji su brojni i kvalitetni, a proizašli su iz publikacija koje izdaju uz svoj redovan radi i iz istraživanja koje su korisnici FLAG-ovih natječaja izradili provedbom svojih projekata.

 

Vrijedan sadržajni i vizualni doprinos kampanji proizašao je iz FLAG-ovih publikacija kroz koje se i lokalni umjetnici i brojni stručnjaci povezuju s radom FLAG-a te doprinose kreativnom i svježem pogledu na teme života na otoku: Ribolovni alati / orte, autor Luka Martinis; Velika priča male srdele, autorica Mirna Bojanić-Rebac, ilustrirala Jelena Šoša; Sušenje ribe, autori Radovan Marčić i Mirna Bojanić Rebac, ilustrirao Vančo Rebac i Od barake do fabrike, autori Veronika Gamulin, dr..sc. Aldo Čavić i Frane Novak Kronjac.

Predstavljanjem istraživanja “Povezanosti priobalnih vrsta riba s dubinom i mirkostaništem na grebenu sjeverozapadnog dijela otoka Visa” nastalog unutar projekta Geoparka Viški arhipelag učenicima je približena važnost očuvanja podmorja. Grad Stari Grad na Hvaru naručio je istraživanje podmorja u okviru projekta „Morski prsti otoka Hvara – valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal“ prema kojemu je nastao interaktivni story map Morski prsti otoka Hvara. Iz ovih su istraživanja učenici mogli čuti o ugroženimi zaštićenim vrstama područja FLAG-a, kako prema njima postupati i koje su odlike održivog i odgovornog ponašanja prema moru i prirodnoj baštini. Samim time potiču se održive aktivnosti akvakulture i prerade te stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture za što je odličan primjer dinamičan projekt Geofish s oznakom Geofood ostvaren na otoku Visu. Rezultate provedenih istraživanja FLAG Škoji će i dalje koristiti i tematski razvijati pa tako upravo radi na izradi nove publikacije koja se naslanja na istraživanjePlavog svijeta Vis o dobrim dupinima viškog akvatorija.

U sklopu projekta Posjetiteljski centar Rotonda Grada Hvara napravljeno je istraživanje “Kulturna baština ribarstva i akvakulture Hvar” koje je samo jedno u nizu istraživanja koja potiču društveno-kulturnu i umjetničku valorizaciju sektora ribarstva, maritimne i ribarstvene baštine i cjelokupne ribarske zajednice na području djelovanja FLAG-a Škoji, o čemu su učenici također dobili informaciju putem online događanja te poticaj na znatiželju i daljnje istraživanje okoliša u kojem žive i odrastaju.

 

Vrijedan projekt Grada Komiže iznjedrio je restauraciju vrijedne ribarske zbirke i istraživanje “Uloga špilje Mancinovica na otoku Svecu u životu komiških ribara”. Taj način života i povezanost ljudi s morem FLAG Škoji nastoji svojim aktivnostima valorizirati i prenijeti na mlade naraštaje.

“Svaku jutro cin bi oci otvoril, ribor je gledol ca govorinebo, ca govori more, kul kure obloci, kako je arija. U sunce zopud stol je atento ca govori pulent. Pratil je misec, njegove punte i vavik je dorzol napamet store proverbije kako recimo: Kal kresije misec - kresije i furtuna; kal misec imo kolobor, iz koje su bonde vrota iz te će vitar zapuhat; kal kuho mast, kuho i more; kal oblok na goru pade - jugo; kal su na goru ligne (duguljasti bijeli oblaci) -bura; kal se cipal hiti treso - slabu vrime; kal se liti vidi Majela - jugo; kal zimi na Majelu lampo - bura oli gregolevont; kal sunce trumbo na zopadu -oli vitar oli doz; kolobor kolo miseca - oli vitar oli doz; pulent sporak (s tamnim oblacima) -nevera na vrota; voda vodu zove (plima je znak kiše) ... Tako su nos ucili stori i tako nos je ucilo more ol kojega smo zivili”

 

Aktivnosti namijenjene djeci samo su početak komunikacije koju provodi FLAG s ciljem upoznavanja što šire javnosti sa svojom glavnom misijom, a to je kontinuirano i pravovremeno prepoznavati realne potrebe lokalne zajednice i omogućiti adekvatne mehanizme podrške za njihovo zadovoljenje u skladu s vizijom blagostanja i dobrobiti otočkih zajednica te vrednovanja kulturne i prirodne baštine naših otoka.

Pogledaj ostale aktivnosti FLAG-a