Četiri žene osigurale su sebi posao kojim uz pomoć EU fondova pomažu i ljudima na srednjodalmatinskim otocima

Datum objave:
18.4.2020

Lokalna akcijska skupina (LAG)Škoji osnovana je 2011. na Hvaru, godinu poslije započeo je proces pridruživanja otoka Visa, a 2014. pridružio se i otok Šolta. FLAG Škoji, odnosno Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, osnovan je 2017. godine.

Obje organizacije čine predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora i akreditirane su za raspodjelu novca iz EU fondova preko LEADER/CLLD mjere u programskom razdoblju 2014. - 2020. godine.


AdelaDuboković, voditeljica je LAG-a i FLAG-a Škoji, živi u Jelsi na otoku Hvaru. Diplomirala je politologiju na Fakultetu za političke znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, a stručan magisterij završila je na Sveučilištu u Grazu. Živjela je u Zagrebu, a 2011. je stigla u Hvar o kojemu je uvijek maštala i u kojemu je često boravila jer je "napola" Forka, kako kažu otočani, po mami koja je rodom iz grada Hvara. Prije je radila u Ministarstvu uprave, u Vladi RH, na projektu EK i OECD-a u Francuskoj, na projektu na Institutu za javnu upravu u Luxembourgu.

Kada je došla, željela je raditi na projektu koji će imati korisne aktivnosti za ljude na otoku. I tako je sa suradnicama za općinu Jelsa prijavila i bio je odobren prekogranični projekt s BiH, vrijedan oko 3,5milijuna kuna, za sektor ljekovitog bilja, Medicinal Mediterranean Herbs, koji je od novih nasada, opreme, studijskog putovanja za proizvođače u Provansu i sviše od 40 radionica uvelike bio od koristi za otok i njegovo stanovništvo.

Tada su započeli i rad na zaštiti hvarske lavande i suradnju s dva znanstvena instituta. Usporedo s time, zaposlila se na projektu Adristorical lands koji je provodila Razvojna agencija RERA S.D. u revitalizaciji etno eko sela otoka Hvara za što je utrošeno preko 3.750.000 kuna. To joj je bio velik izazov jer je projekt bio usmjeren upravo na infrastrukturna ulaganja, kao i na valorizaciju tih sela, a od Talijana kao partnera zaista se moglo puno toga naučiti u sektoru turizma. U rad LAG-a, tada, Hvar se uključila 2012. godine.

VIŠEGODIŠNJE ISKUSTVO

Uz Adelu još su tri žene ključne u ovom LAG-u i FLAG-u, svojim aktivnostima pridonoseći poboljšanju života na srednjodalmatinskim otocima uz pomoć novca iz EU fondova. Kao i ona, još dvije su također živjele u Zagrebu, dok je najmlađa članica tima u Zagrebu studirala.


Manuela Antičević reći će kako ju je, kao mnoge Zagrepčanke, na otok Vis dovelo ljeto, a zadržala ljubav. U LAG-u radi od 2013. godine, voditeljica je ureda, živi u Komiži. Završila je Katolički bogoslovni fakultet, a na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu specijalizirala je upravljanje projektima, programima i fondovima EU-a. Kako su joj u interesu djelovanja čovjek i njegov razvoj, tijekom redovnog studija završila je i studij waldorfske pedagogije pri Pedagoškom učilištu "Janusz Korczak" te pohađala niz certificiranih osposobljavanja za terapeutski rad.


Ivana Pozaić radi u izdvojenom uredu u Visu, magistra je novinarstva s višegodišnjim zagrebačkim radnim iskustvom u financijskom sektoru. Nakon preseljenja na Vis radila je u javnoj službi, prije 2 godine zaposlena je u LAG-u kao koordinatorica aktivnosti projekta POP-UP ruralni društveno-inovativni hubovi, a sada radi na poziciji više savjetnice.


Lara Stojanović živi i radi u Hvaru. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu stekla je zvanje prvostupnice kroatistike. Nakon godina rada provedenih u sektoru turizma, od veljače 2019. godine zaposlena je u FLAG-u Škoji na mjestu savjetnice.

Njih četiri angažirane su u operativnom radu obiju organizacija i provedbi lokalne razvojne strategije, ukupne alokacije 21.826.277 kuna. I u tome su vrlo uspješne. LAG Škoji bilježi 100% prolaznost ugovaranja projekata od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), što prema podacima LEADER mreže RH nije slučaj za većinu LAG-ova te se time LAG Škoji svrstava među prvih pet LAG-ova u RH po provedbi lokalne razvojne strategije (LRS) i apsorpciji financijske alokacije.

DOBAR I UHODAN TIM

Članice ovog tima kazat će kako je vrlo izazovno raditi u obje organizacije jer LAG i FLAG imaju svoja posebna pravila, a još su na različitim mjestima na dva otoka, bez jedinstvenog ureda.

Da bi se uspostavio dobar i uhodan tim koji se s time može nositi, potrebno je zaista voljeti posao, pružati doprinos razvoju otoka i otočana uz visok stupanj samostalnosti u radu.

Osim što njih četiri imaju stalna radna mjesta, što nije mala stvar na otocima ,kroz partnerstva na projektima POP UP Rural Hubs i Projekt K, financiranim iz Europskog socijalnog fonda, zapošljavaju još dvije osobe za vrijeme trajanja projekta. LAG-ovi su jedine organizacije koje svoj hladni pogon financiraju ovisno o tome koliko su utrošili od svoje odobrene alokacije.

U radu im podršku pruža i skupština LAG-a Škoji koja je dobila i trećeg predsjednika, Ivana Slavića, načelnika općine Sućuraj, te FLAG-a Škoji predsjednik kojega je, drugi po redu, prof. dr. sc. Branko Kirigin.


Prvu razvojnu strategiju 2012. - 2014. LAG-ovi su mogli prijaviti tek 2013.godine na natječaj APPRR. LAG Škoji ju je prijavio i ona je bila usvojena te je dobio akreditaciju.

No, istaknut će kako je apsurdno da su tada kada je RH već bila u EU-u mogli provoditi pretpristupni fond tzv. IPARD mjeru 202 s točno određenim aktivnostima uglavnom namijenjenim za edukacije, predavanja, animacije stanovništva, kao i za razne studije, a kamoli da su mogli raspisivati natječaje za svoje područje.

Tek u 2018. godini su LAG-ovi u RH mogli početi raspisivati natječaje za svoje područje. Tada su već imali odobrenu drugu po redu razvojnu strategiju rađenu prema Programu ruralnog razvoja RH. Ipak, i do tog razdoblja, LAG Škoji je dokraja 2016. godine što od IPARD mjere koja je iznosila 900.000 kuna, što od drugih manjih nacionalnih natječaja, uspio dobiti i sprovesti na svom području projekte u vrijednosti približno dva milijuna kuna.

U 2017. godini, kad su osnivali FLAG, odobreno im je 700.000 kuna pripremne potpore za aktivnosti animacije stanovništva, izrade strategije itd. Za animaciju stanovništva puno je značilo održano studijsko putovanje za ribare i ostale članove u Italiju.

Od 2018. do danas LAG Škoji raspisao je 3 natječaja i zaprimio 44 prijave za projekte. U godinu i pol dana raspisao je 85% svoje alokacije, a 6.279.372,96 kuna dodijeljeno je za financiranje projekata krajnjih korisnika.

Kazuju nam kako je do sada za područje otoka Hvara, Visa i Šolte odobreno 13 projekata u vrijednosti ukupno gotovo 1.500.000 kuna za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, a još je 10 projekata u postupku odobrenja u vrijednosti od 1.117.500 kn. Gradovi i općine mogli su aplicirati za projekte male lokalne infrastrukture (igrališta, parkova, sportskih objekata, tematskih staza i sl.), pa su tako njihovim projektima odobrena sredstva u iznosu od 2.105.760 kuna.

FLAG Škoji krenuo je s provedbom svoje strategije razvoja krajem 2019. godine te je od ukupno raspoloživih 10.188.450 kuna za projekte krajnjih korisnika raspisao natječaje u iznosu od 3.690.835,82 kuna.

KORONA OTEŽALA PRISTUP DO KUPACA

Prošle godine, kazuju naše sugovornice, započela je i suradnja s LAG-om 5, koji zahvaća otoke Korčulu, Mljet i Lastovo, te poluotok Pelješac te s LAG-om Brač. Uskoro će započeti provedba zajedničkog projekta DalmaTIMski otoci.

S LAG-om Brač spojila ih je dodatno i potreba uzrokovana pandemijom korona virusa. Zajedno rade na uspostavi web-platforme za lokalne proizvođače, ribare i poljoprivrednike kojima su zatvoreni kanali distribucije njihovih proizvoda i otežan pristup do kupaca. Oko ovog projekta imaju velike planove uvidu održavanja sajmova, oznaka kvalitete i slično.

– LAG i FLAG Škoji ponudili su svoje platforme komunikacije (web, Facebook i Instagram stranicu) ribarima i OPG-ovima za promociju njihovih aktualnih ponuda. Velik odaziv, prvenstveno proizvođača otoka Hvara, rezultirao je izradom nove Facebook stranice namijenjene informiranju o proizvodima otoka Hvara, Visa i Šolte – "PROIZVODI ŠKOJI - Gledaj, kupi, guštaj". Ovaj kanal će koristiti i za promociju i brendiranje nekih tipičnih otočnih jela, proizvoda i resursa – kažu u vodstvu LAG-a i FLAG-a.

AdelaDuboković:


- Volim svoj otok, baš ga volim; njegov miris, divljinu, pustoš i ljepotu. Volim svoj posao koji je vezan za doprinos boljitku života na otoku. Kad sam došla 2011., nikako nisam htjela ovisiti o sezonskom zapošljavanju ili pak tražiti posao u lokalnoj samoupravi. Odmah sam krenula s projektima. Mislim da mi ovdje imamo neusporedivo bolju kvalitetu života i bliži smo sebi u punom smislu riječi nego ljudi na kopnu.

Lara Stojanović:


- Aktivno sudjelujem kao volonterka u civilnom sektoru, jedna sam od osnivača udruge ‘Savez Platforma Hvar’, čije je područje djelovanja društveno-kulturni život Hvara (posebice zimi).

Za ovaj posao sam se odlučila jer vjerujem da mogu pridonijeti poboljšanju kvalitete života na otoku.

Manuela Antičević:


- Entuzijazam osnivača LAG-a bio je velik, očekivali smo da ćemo uistinu imati priliku novcem LEADER omotnice ulagati u projekte od višesektorskog interesa lokalne zajednice. Nažalost, s akreditacijom smo naučili da je LEADER, inicijalno zamišljen kao inicijativa za kreiranje održivih, socijalno i ekološki osviještenih i inovativnih zajednica, postao kompleksna metodologija decentralizirane raspodjele EU sredstava, opterećena kompleksnim i dugotrajnim administrativnim procedurama.

U procesu programiranja za razdoblje 2014. - 2020. postalo je jasno da će LAG-ovi moći provoditi samo projekte koji su sukladni programu ruralnog razvoja RH, čime se značajno negativno utjecalo na razvoj inovativnih višesektorskih ideja i partnerstava, a stručnu službu LAG-a pretvorilo u produženu ruku Agencije za plaćanja.

Međutim, nakon iskustva s pokretanjem FLAG-a, rada na projektima financiranim iz drugih ESI fondova, zahvalna sam na treniranju ‘strogoće’, jer je cijeli tim obiju organizacija postao stručan u cijelom nizu disciplina. Sigurna sam da smo izgradili dvije dobro utemeljene organizacije spremne za multifondofsko financiranje u sljedećem programskom razdoblju, što je pravo čudo ako znamo da djelujemo na prometno nepovezanim otocima, u razdvojenim uredima.

Ivana Pozaić:


- Zagreb sam zamijenila Visom prije šest godina zajedno sa suprugom i zaista ni u jednom trenutku nismo požalili zbog te odluke. Vis je savršena zajednica za život, ako preferirate miran tempo i cijenite prirodu. Iako nemamo nikakve obiteljske veze s Visom, ljudi su nas ovdje vrlo toplo prihvatili i nikad se nismo osjećali kao stranci. Bila sam i te sreće da mi se ponudi radni odnos u LAG-u, u vrlo poticajnoj radnoj atmosferi, a cjelogodišnji posao sam po sebi ovdje je značajna prilika. Mnoge su prednosti života na otoku, a to pogotovo dolazi do izražaja sad u ovoj izvanrednoj situaciji u kojoj živimo.

PROJEKTI ODOSNUTKA LAG-a


Od svog osnutka do danas LAG Škoji je proveo niz projekata za poboljšanje kvalitete života na našim škojima. Među njima su projekti vezani uz zbrinjavanje otpada, poboljšanje života mladih na otoku, valorizaciju maritimne baštine. Još danas sudjeluju kao partneri u dva projekta Europskog socijalnog fonda; jednog za poticanje poduzetništva na Visu i u jednom na razvoju i uspostavi društveno kulturnog centra na Hvaru.

Od mjera koje su raspisali konkretno će 13 poljoprivrednih gospodarstava unaprijediti svoje poslovanje kroz nabavku nove mehanizacije, kupnju novih nasada, prelazak na ekološku poljoprivredu.

Kroz mjeru za unaprjeđenje male lokalne infrastrukture uredit će se jedna tematska staza u Komiži, jedna šetnica u Jelsi, dječje igralište u Dolu, jedna prostorija športsko rekreativnog centra u Hvaru, jedan park u Grohotama na Šolti, zelena površina ispred škole u Sućurju i jedan gradski trg u Visu.

Ako svi projekti prijavljeni na mjeru FLAG-a budu ugovoreni škoji će biti bogatiji za dva nova kulturna centra maritimne baštine; jedan u gradu Hvaru i na Šolti Dioklecijanov ribnjak, jedan ribarski muzej u Vrboskoj dok će pomorska zbirka u muzeju u Komiži biti restaurirana.

 

Pogledaj ostale medijske objave