I. izmjena Natječaja za M 1.1 "Poboljšanje kvalitete ulova, dodavanje vrijednosti, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture te poticanje energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena"

Datum objave:
11.10.2022
Izmjena vezana uz:
Natječaj za Mjeru 1.1 „Poboljšanje kvalitete ulova, dodavanje vrijednosti, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture te poticanje energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena"
I. izmjena Natječaja za M 1.1 "Poboljšanje kvalitete ulova, dodavanje vrijednosti, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture te poticanje energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena"

Upravni odbor FLAG-a Škoji na sjednici održanoj 11. listopada donio je ODLUKU O IZMJENI FLAG NATJEČAJA ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 1.1. „POBOLJŠANJE KVALITETE ULOVA, DODAVANJE VRIJEDNOSTI, PRERADA I TRŽENJE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE TE POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA“ (01/22/1-1) IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU FLAG-A ŠKOJI 2014-2020.

Sukladno Odluci predmetni FLAG Natječaj mijenja se u poglavlju 4.1. „Razdoblje provedbe projekta“ u dijelu koji se odnosi na krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu. Krajnji rok se produžuje s 30.06.2023. na 30.09.2023. godine. U skladu s tim produžuje se i razdoblje prihvatljivosti troškova s 30.06.2023. na 30.09.2023. godine iz Poglavlja 6.2. „Prihvatljivi troškovi u okviru ovog FLAG natječaja“.

Također, nastavno na promjenu adrese sjedišta FLAG-a Škoji, Natječaj se mijenja i u dijelovima koji se odnose na adrese za dostavu odgovora na Zahtjev za D/O/I (Poglavlje 9.5. „Dostava Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak tijekom postupka odabira projekata“), Zahtjeva za odustajanje (Poglavlje 9.6. „Povlačenje prijave projekta iz postupka odabira projekta“), prigovora (Poglavlje 10.1.4. „Prigovori na odluke FLAG-a“), Izvješća o napretku (Poglavlje 12.1. „Izvješće o napretku“) i Zahtjeva za isplatu (Poglavlje 12.5.1. „Podnošenje Zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta“) tako da se kao adresa za dostavu dokumentacije navodi ažurirana adresa sjedišta: Trg 30. svibnja 1992. br. 2, 21480 Vis.

Izmijenjeni tekst Natječaja nalazi se iznad u "Preuzimanja", a svi ostali obrasci i prilozi Natječaja ostaju nepromijenjeni te su dostupni ovdje.