III. izmjena II natječaja za M1.1

Datum objave:
28.11.2023
Izmjena vezana uz:
II Natječaj za M 1.1 "Poboljšanje kvalitete ulova, dodavanje vrijednosti, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture te poticanje energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena"
III. izmjena II natječaja za M1.1

Odlukom Upravnog odbora FLAG-a Škoji od 28.11.2023. godine o izmjeni FLAG Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1 "Poboljšanje kvalitete ulova, dodavanje vrijednosti, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture te poticanje energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena" (02/22/1-1) predmetni Natječaj mijenja se:

  • u Poglavlju 4.2. „Razdoblje provedbe projekta“ u dijelu koji se odnosi na krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu čime se krajnji rok produžuje s 30.11.2023. na 15.12.2023. godine.
  • u Poglavlju 6.2. „Prihvatljivi troškovi uokviru ovog FLAG natječaja“ na način da se produžuje i razdoblje prihvatljivosti troškova s 30.11.2023. na 15.12.2023. godine.

Izmijenjeni tekst natječaja, zajedno s važećim prilozima i obrascima relevantnim za provedbu projekata, nalazi se gore u "Preuzimanje", dok je dio priloga dostupan online:

Prilog I PRAVILNIK O KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LRSR

Prilog II PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I NAČINU ODABIRA FINANCIRANJA I PROVEDBE LRSR (NN77/2020, NN/74/2022)

Prilog III UREDBA (EU) BR. 508/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. SVIBNJA 2014. O EUROPSKOM FONDU ZA POMORSTVO I RIBARSTVO I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBI VIJEĆA (EZ) BR. 2328/2003, (EZ) BR. 861/2006, (EZ) BR. 1198/2006,(EZ) BR. 791/2007 I UREDBE (EU BR. 1255/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Prilog IV PRAVILNIK ZA ODABIR I PROVEDBU PROJEKATA U OKVIRU PROVEDBE LRSR FLAG-A ŠKOJI 2014.-2020.

Prilog V PRAVILA I UPUTE ZA NOSITELJE PROJEKATA ZA PROVEDBU NABAVE U OKVIRU PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Prilog VI VODIČ ZA UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA POTPORA U RURALNOM RAZVOJU I RIBARSTVU

Prilog VII VODIČ-DEFINICIJA_MSP

Prilog VIII UPUTE ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Prilog XII POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROMJENA U OPERACIJAMA U OKVIRU PROVEDBE LRSR

Prilog XIII PRIRUČNIK ZA KORISNIKE OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014-2020 O PROVEDBI KONTROLE NA TERENU I OBVEZAMA KORISNIKA

Prilog XIV UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZAHTJEVA ZA KONTROLU NA TERENU U RANIJOJ FAZI

Prilog XV PRAVILA I UPUTE ZA PROVEDBU MJERA INFORMIRANJA I PROMIDŽBE U OKVIRU OPERATIVNOG PROGRAMA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE ZA PROGRAMSKO RAZDOBLJE 2014.-2020.