III. izmjena II. natječaja za M2.1

Datum objave:
26.6.2023
Izmjena vezana uz:
II Natječaj za Mjeru 2.1 "Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture"
III. izmjena II. natječaja za M2.1

Odlukom Upravnog odbora FLAG-a od 26.06.2023. godine o izmjeni FLAG Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1. „Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture“ referentne oznake 01/21/2-1 predmetni Natječaj mijenja se:

  • u Poglavlju 4.1. "Razdoblje provedbe projekta“ u dijelu koji se odnosi na krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu čime se krajnji rok produžuje s 31.07.2023. na 30.10.2023. godine
  • u Poglavlju 6.2. „Prihvatljivi troškovi u okviru ovog FLAG natječaja“ na način da se razdoblje prihvatljivosti troškova produžuje s 31.07.2023. na 30.10.2023. godine.

Izmijenjeni tekst Natječaja, zajedno s prilozima i obrascima vezanim za provedbu projekta nalazi se gore u "Preuzimanja" dok je dio priloga dostupan online:

Prilog I Pravilnik o provedbi LRSR

Prilog II Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi LRSR

Prilog III Uredba (EU) br. 508/2014

Prilog IV Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru provedbe LRSR FLAG-a Škoji

Prilog V Pravila i upute za provedbu nabave

Prilog VI Vodič za upis u EKPRRiR

Prilog VII Vodič - definicija MSP

Prilog VIII Vodič za čuvanje dokumentacije

Prilog XII Popis obvezne dokumentacije uz podnošenje Zahtjeva za promjenu

Prilog XIII. Priručnik za korisnike OPPR o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Prilog XIV Upute za popunjavanje obrazaca zahtjeva za kontrolu na terenu

Prilog XV Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe