IV. izmjena Natječaja za Mjeru 2.2 - usklađenje obrazaca - EUR

Datum objave:
30.1.2023
Izmjena vezana uz:
Natječaj za Mjeru 2.2 promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena
IV. izmjena Natječaja za Mjeru 2.2 - usklađenje obrazaca - EUR

Izmjena sadrži obrasce Zahtjeva za isplatu (Obrazac 9.A) i pripadajuće Izjave o izdacima (Obrazac 9.B) prilagođene slijedom uvođenja eura kao službene valute. Usklađene obrasce potrebno je koristiti prilikom podnošenja svih Zahtjeva za isplatu od siječnja 2023. nadalje i dostupni su gore na "Preuzimanje".

Sukladno čl. 24., st. 7. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu („Narodne novine“ broj 27/2019, 77/2020, 74/2022, 8/2023), predmetnu izmjenu nije bilo potrebno usvojiti od strane Upravnog odbora FLAG-a Škoji.