VI. izmjena 1. Natječaja za M2.1

Datum objave:
20.12.2023
Izmjena vezana uz:
Natječaj za Mjeru 2.1 promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture
VI. izmjena 1. Natječaja za M2.1

Odlukom Upravnog odbora FLAG-a Škoji o izmjeni FLAG Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1 "Promicanje društvne dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture" (01/19/2-1) od 20. prosinca 2023. godine, unesene su sljedeće izmjene predmetnog Natječaja:

  • u poglavlju 2.3. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore specifični za Mjeru 2.1“ u iznosu raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1, iznosu raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na predmetnom FLAG Natječaju, i iznosu najviše javne potpore po projektu, a sve sukladno iznosima odobrenim u LRSR FLAG-a Škoji V9_I5_2023. Nastavno na navedeno, iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1 mijenja se iz 578.026,85 EUR (4.355.143,30 HRK) u 668.761,43 EUR (5.038.782,99 HRK), a iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na predmetnom FLAG Natječaju mijenja se iz 498.144,65 EUR (3.753.270,87 HRK) u 588.879,23 EUR (4.436.910,56 HRK). Iznos najviše javne potpore po projektu povećava se sa 297.812,84 EUR (2.243.870,84 HRK) na 388.547,42 EUR (2.927.510,54 HRK).

Izmijenjeni tekst Natječaja i popratni prilozi i obrasci koji se odnose na provedbu projekta nalaze se gore u "Preuzimanja" dok je dio priloga dostupan na sljedećim poveznicama:

Prilog I PRAVILNIK O KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LRSR (NN77/2020, NN/74/2022)

Prilog II PRAVILNIK ZA ODABIR I PROVEDBU PROJEKATA U OKVIRU PROVEDBE LRSR FLAG-A ŠKOJI 2014.-2020.

Prilog III PRAVILA I UPUTE ZA NOSITELJE PROJEKATA ZA PROVEDBU NABAVE U OKVIRU PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Prilog IV VODIČ ZA UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA POTPORA U RURALNOM RAZVOJU I RIBARSTVU

Prilog V VODIČ-DEFINICIJA_MSP

Prilog VI UPUTE ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE

LAG Škoji