VI izmjena Natječaja za M 2.2

Datum objave:
28.11.2023
Izmjena vezana uz:
Natječaj za Mjeru 2.2 promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena
VI izmjena Natječaja za M 2.2

Odlukom Upravnog odbora od 28.11.2023. godine o izmjeni FLAG Natječaja za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2 „Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena“ referentne oznake 01/20/2-2 predmetni natječaj mijenja se:

  • u Poglavlju 4.1. „Razdoblje provedbe projekta“ u dijelu koji se odnosi na krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu pri čemu se krajnji rok produžuje s 18.12.2023. na 29.12.2023. godine
  • u Poglavlju 6.2. „Prihvatljivi troškovi u okviru ovog FLAG natječaja" na način da se produžuje i razdoblje prihvatljivosti troškova s 18.12.2023. na 29.12.2023. godine.

Izmijenjeni tekst Natječaja, zajedno s prilozima i obrascima koji se odnose na provedbu projekta nalaze se gore u "Preuzimanja", dok je dio priloga dostupan i na sljedećim poveznicama:

Prilog I PRAVILNIK O KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LRSR (NN77/2020, NN/74/2022)

Prilog II PRAVILNIK ZA ODABIR I PROVEDBU PROJEKATA U OKVIRU PROVEDBE LRSR FLAG-A ŠKOJI 2014.-2020.

Prilog III PRAVILA I UPUTE ZA NOSITELJE PROJEKATA ZA PROVEDBU NABAVE U OKVIRU PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Prilog IV VODIČ ZA UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA POTPORA U RURALNOM RAZVOJU I RIBARSTVU

Prilog V VODIČ-DEFINICIJA_MSP

Prilog VI UPUTE ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE