GRAD KOMIŽA - Ribarska zbirka Grada Komiže

Datum objave:
12.3.2024
Odabrani projekt proizišao iz:
II Natječaj za Mjeru 2.1 "Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture"
GRAD KOMIŽA - Ribarska zbirka Grada Komiže
No items found.

PROJEKT: Ribarska zbirka Grada Komiže

MJERA 2.1. “Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva/akvakulutre“

NOSITELJ PROJEKTA : Grad Komiža

www.komiza.hr

O PROJEKTU:

Ribarska zbirka Grada Komiže važan je dio identiteta Grada Komiže. U sklopu projekta provedeno je istraživanje “Uloga špilje Mancinovica na otoku Svecu u životu komiških ribara” temeljem kojeg su interpretirane i u okviru izložbe prezentirane teme iz ribarskog života. Restaurirani predmeti iz ribarske zbirke izloženi su u izložbenim vitrinama izrađenima u okviru projekta, a pored  organizacije stalnog postava izložbe uprizorena je interaktivna kazališna predstava Ala falka. Projektom Ribarska zbirka Grada Komiže građani Komiže i svi ljubitelji Komiže i maritimne baštine dobili su atraktivno mjesto u Spomen domu Komiža  gdje će se uvijek moći vraćati i istraživati zanimljivu kulturnu i ribarsku baštinu. Namjera Grada Komiže je da putem ovog projekta sačuva tradiciju od zaborava na način da se postojeći eksponati vezani za ribarstvo prezentiraju na atraktivan način kako bi se približili i mlađim generacijama koje više nemaju priliku susresti ih u svakodnevnom životu.

 

“Svaku jutro cin bi oci otvoril, ribor je gledol ca govori nebo, ca govori more, kul kure obloci, kako je arija. U sunce zopud stol je atento ca govori pulent. Pratil je misec, njegove punte i vavik je dorzol na pamet store proverbije kako recimo: Kal kresije misec - kresije i furtuna; kal misec imo kolobor, iz koje su bonde vrota iz te će vitar zapuhat; kal kuho mast, kuho i more; kal oblok na goru pade - jugo; kal su na goru ligne (duguljasti bijeli oblaci) - bura; kal se cipal hiti treso - slabu vrime; kal se liti vidi Majela - jugo; kal zimi na Majelu lampo - bura oli gregolevont; kal sunce trumbo na zopadu - oli vitar oli doz; kolobor kolo miseca - oli vitar oli doz; pulent sporak (s tamnim oblacima) -nevera na vrota; voda vodu zove (plima je znak kiše) ... Tako su nos ucili stori i tako nos je ucilo more ol kojega smo zivili”

REZULTATI PROJEKTA:

1.     Provedeno istraživanje “Uloga špilje Mancinovica na otoku Svecu u životu komiških ribara”

2.     Restaurirano 70 predmeta iz Ribarske zbirke Grada Komiže

3.     Izrađeni interpretacijski tekstovi i ilustracije za izložbu i postav Ribarske zbirke Grada Komiže

4.     Izrađene izložbene vitrine za postav ribarske zbirke i organiziran postav izložbe

5.     Izvedena predstava Ala Falka

6.     Izrađene promotivne brošure Ribarske zbirke Grada Komiže

ODOBRENA POTPORA PROJEKTU: 56.648,28 EUR

INTEZITET POTPORE 100%

Više o projektu i rezultatima projekta doznajte putem materijala koji su nastali tijekom njegove provedbe.

Pogledaj ostale odabrene projekte