OPĆINA ŠOLTA - Eko Šolta - ispod i poviše

Datum objave:
14.6.2024
Odabrani projekt proizišao iz:
Natječaj za Mjeru 2.2 promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena
OPĆINA ŠOLTA - Eko Šolta - ispod i poviše
No items found.

PROJEKT: EKO ŠOLTA – ISPOD I POVIŠE

MJERA 2.2. “PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE UPODRUČJU RIBARSTVA/AKVAKULTURE I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA”

NOSITELJ PROJEKTA: OPĆINA ŠOLTA

O PROJEKTU:

Svrha projekta je doprinijeti očuvanju prirodne baštine otoka Šolte nužne za održiv ekološki i gospodarski razvoj otoka usmjerenog turizmu te sudjelovati u povećanju dobrobiti izuzetno bogate prirodne i kulturne otočne zajednice područja FLAG-a primjerom dobre prakse. Ovim projektom razvija se novi ekološko-turistički proizvod kroz organizirane akcije čišćenja podmorja, a uređenjem uvale i edukacijom kroz informativne punktove pridonosi se očuvanju morskog okoliša i ponovnoj uspostavi ravnoteže ribljeg fonda i specifičnih morskih vrsta koje su obitavale u ovoj uvali.

Jedna od aktivnosti projekta odnosi se na uređenje tematske staze, odnosno postojećeg puta uokolo uvale Piškera u Nečujmu u kojoj se nalazi arheološko nalazište antičkog ribnjaka i neuređeno nautičko sidrište. Uređenje ove tematske staze obuhvatilo je zanatske radove na postojećem putu, uređenje vidikovca te postavljanje informativno-edukativnih tabli koji dijelom obrađuju floru i faunu podmorja otoka i ove specifične uvale, a dijelom služe kao upozorenje nautičarima o važnosti brige za podmorsku vrijednost mora koje posjećuju. Table također educiraju posjetitelje o važnosti zaštite okoliša i očuvanju njegove biološke raznolikosti. Tematska staza opremljena je i komunalnom opremom: klupama i koševima i hortikulturno oplemenjena autentičnim biljnim vrstama.

U sklopu projekta organizirana je i trodnevna akcija čišćenja podmorja obalnih lokaliteta i čišćenje triju plaža u suradnji s roniocima, volonterima, posjetiteljima i djelatnicima komunalnog poduzeća. Akcija čišćenja je i foto i video dokumentirana te su izrađene informativne brošure koje komuniciraju informacije o projektu, načinima sprječavanja zagađenja i o bogatim vrstama koje obitavaju u šoltanskom morskom staništu.

Opći cilj projekta je povećanje ekološke turističke ponude na otoku Šolti i aktivne uključenosti zajednice i posjetitelja otoka u održivo korištenje prirodnih resursa otoka.

 

REZULTATI PROJEKTA:

1.     Uređena i opremljena tematska staza u uvali Piškera u Nečujmu

2.     Održana trodnevna akcija čišćenja podmorja i akcija čišćenja triju plaža na otoku

3.     Izrađene fotografije i videodokumentacija provedbe aktivnosti projekta

4.     Izrađene dvojezične brošure

ODOBRENA POTPORA PROJEKTU: 136.704,66 EUR

INTEZITET POTPORE 100%

Fotografije i video materijale provedbe aktivnosti projekta dostupne su na stranicama Općine Šolta.

Pogledaj ostale odabrene projekte