PLAVI SVIJET VIS - Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa

Datum objave:
12.3.2024
Odabrani projekt proizišao iz:
Natječaj za Mjeru 2.2 promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena
PLAVI SVIJET VIS - Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa
No items found.

PROJEKT: Pogled na more - edukativni punktovi otoka Visa

MJERA 2.2. “PROMICANJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODNE BAŠTINE U PODRUČJU RIBARSTVA/AKVAKULTURE I UBLAŽAVANJE KLIMATSKIH PROMJENA”

NOSITELJ PROJEKTA: PLAVI SVIJET VIS

www.plavisvijet-vis.hr

PARTNER: GEOPARK VIŠKI ARHIPELAG

www.geopark-vis.com

O PROJEKTU:

Svrha projekta "Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa" je edukacija i senzibilizacija javnosti o temama zaštite okoliša i bioraznolikosti te isticanje važnosti očuvanja i održivog korištenja prirodne baštine na otoku Visu. Kroz projektne aktivnosti, Plavi svijet Vis je u sklopu projekta razvio edukativne punktove koji se sastoje od panoramskog teleskopa s poveznicom na modul proširene stvarnosti za mobilnu aplikaciju s raznim interaktivnim edukativnim materijalima. Posjetitelji se tako mogu informirati o važnosti dupina kao ključnih aktera koji održavaju zdravlje mora i stabilnost ribljeg fonda i ublažavaju učinke klimatskih promjena te o važnosti Natura područja, zaštite okoliša i bioraznolikosti. Akcije čišćenja okoliša u blizini edukativnih punktova, u organizaciji partnera Geopark Viški arhipelag, također su doprinijele povećanju svijesti stanovništva o problemu zagađenja i važnosti brige za okoliš. Po završetku projekta, otok Vis je postao bogatiji za novi inovativni sadržaj u prirodi koji, osim primarne edukativne svrhe, pruža i dodatnu estetsku vrijednost određenim lokacijama na otoku i obogaćuje turističku ponudu otoka.

REZULTATI PROJEKTA:

1.     Provedeno istraživanje o rasprostranjenosti dobrih dupina u viškom akvatoriju uz prikupljanje fotografija, video materijala i dodatnih informacija za izradu edukativnih materijala

2.     Uspostavljena tri multifunkcionalna edukativna punkta s integriranim modulima proširene stvarnosti za mobilnu aplikaciju i samostojećim panoramskim teleskopima

3.     Održane dvije akcije čišćenja

4.     Izrađeni promotivni materijali (promotivni obavijesni predmeti)

5.     Izrađena publikacija Dobri dupini naših škoja

6.     Omogućeno zapošljavanje dvaju istraživača.

ODOBRENA POTPORA PROJEKTU: 118.319,31 EUR

INTEZITET POTPORE 100%

Više o projektu i rezultatima projekta doznajte putem materijala koji su nastali tijekom njegove provedbe.

Pogledaj ostale odabrene projekte