Anketa za predstavnike sektora ribarstva i akvakulture

Datum objave:
26.5.2020
Kategorija:
Vijest
Anketa za predstavnike sektora ribarstva i akvakulture
No items found.

Povezane vijesti

Trenutno nema povezanih vijesti.
Nema povezanih vijesti.

Pozivamo dionike FLAG-a Škoji  iz sektora ribarstva i akvakulture da ispune anketu koja je dostupna ovdje kako bi FLAG-ovi RH imali podlogu za pregovarački postupak s Upravom ribarstva za izmjenu uvjeta prihvatljivosti i ubrzanja natječajnih procedura koji se provode putem lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu.

 

Podsjećamo,poticaj FLAG-ovima RH bila je je situacija uzrokovana COVID-19 pandemijom pri čemu je važno napomenuti da je istraživanje „CLLD and LEADER in times of Corona - CLLD i LEADER u vrijeme Korone“  koje je proveo ELARD, a u kojima je kao predstavnik sudjelovao i FLAG Škoji, ukazalo da je važno osigurati sljedeće:

 

 

o   Omogućavanje (F)LAG-ovima fleksibilnih i brzih lokalnih  reakcija  i intervencija

o   Uključivanje javnosti u proces programiranja Programskog razdoblja 2021.-2027.

o   Potreba razvoja infrastrukture i modela za razvoj rada od kuće

o   Javljanje potrebe da (F)LAG-ovi preuzmu  ulogu lokalnih facilitatora i jedinica za potporu lokalnim  dionicima

 

 

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u ispunjavanju ankete molimo da kontaktirate urede FLAG-a.

Pogledaj ostale vijesti