Događanje posvećeno  maritimnoj baštini FLAG-A Škoji - Razgovor sa sudionicima ekspedicije Faros Paros

Datum objave:
25.6.2020
Kategorija:
Vijest
Događanje posvećeno  maritimnoj baštini FLAG-A Škoji - Razgovor sa sudionicima ekspedicije Faros Paros
No items found.

Povezane vijesti

Trenutno nema povezanih vijesti.
Nema povezanih vijesti.

U sklopu ovogodišnjih Dana Svetog Petra, 26.06. 2020, u Ribarskom muzeju u Vrboskoj, s početkom u 21:00 sat, održati će se projekcija sekvenci filma Faros Paros te razgovor i druženje sa sudionicima ekspedicije Faros Paros.

Podsjećamo, 26. travnja 2003. eksspedicija Faros - Paros - Faros krenula je na svoju plovidbu, baš kako i kaže stara grčka uzrečica - Kreni na plovidbu kada list smokve dosegne veličinu šake.

Antički grad Faros -današnji Stari Grad na otoku Hvaru utemeljili su  385/4. godine pr. Kr. stanovnici grčkog otoka Parosa u Egejskom moru, rodnom mjestu pjesnika Arhiloha i kipara Skopasa. Faros je postojao kao samostalan grad/država (polis) gotovo četiri stoljeća, odnosno sve do dolaska pod rimsku vlast koncem stare ere.

Ekspedicija je otvorila put obnove veza između ova dva otoka, udaljenih međusobno oko 700 nm.

Članovi ekspedicije bili su: Branko Kirigin, arheolog i vođa ekspedicije koji je u nekoliko navrata boravio na Parosu i gdje je uspostavio kontakte s tamošnjim arheolozima i s stanovnicima na otoku, Aldo Čavić, ravnatelj Centra za kulturu Starog Grada, kapetan Dean Roić iz Hvara te dipl. ing. Ante Žuljević, znanstveni novak Laboratorija za bentos Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, Andro Tomić, vinar iz Jelse i Darko Šoša, slikar iz Hvara. Ekspediciju će pratiti i ekipa HTV-a koju vodi naš poznati istraživač i alpinist Stipe Božić.

Ovo događanje je prilika da čujemo više o njihovim iskustvima ali zajednički razgovaramo o maritimnoj baštini FLAG-a Škoji kao razvojnom potencijalu naših otoka.

Pogledaj ostale vijesti