Poziv za iskaz interesa za korištenje potpore u sklopu mjere 1.1. "Dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture" FLAG-A Škoji

Datum objave:
10.7.2020
Kategorija:
Vijest
Poziv za iskaz interesa  za korištenje potpore u sklopu mjere 1.1. "Dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture" FLAG-A Škoji
No items found.

Povezane vijesti

Trenutno nema povezanih vijesti.
Nema povezanih vijesti.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U SKLOPU

MJERE 1.1. „ DODAVANJE VRIJEDNOSTI PROIZVODIMA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“

IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU FLAG-A ŠKOJI

2014.-2020.

 

U posljednjem kvartalu 2020. godine FLAG Škoji planira raspisati Natječaj za financiranje projekata u sklopu Mjere 1.1. „Dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture“

 U svrhu što kvalitetnije pripreme natječajne  dokumentacije,  te izmjene i programiranja Lokalne  razvojne strategije u ribarstvu, pozivamo  dionike područja FLAG-a Škoji  koji su zainteresirani  za ulaganja u projekte usmjerene dodavanju vrijednosti ribarskim proizvodima da dostave svoj iskaz interesa za korištenje potpore FLAG-a Škoji.

 

Podsjećamo, aktivnosti definirane za postizanje dodane vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture su sljedeće:

o   potpora za razvoj postojećih i novih proizvoda ribarstva

o   potpora za marketing i tržišnu valorizaciju postojećih i novih proizvoda ribarstva

o   potpora za povezivanje sektora ribarstva i turizma

o   potpora za umrežavanje s drugim ribarstvenim područjima

Prihvatljivi korisnici su:

Poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture, samozaposleni u ribarstvu, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove,  obrazovne institucije i dr. ; organizacije civilnog društva ( udruge), zadruge, klaster i dr.

Molimo da iskaz interesa iskažete u slobodnoj formi ili putem obrasca Upitnika na e- mail koji možete preuzeti na stranici.

info@flag-skoji.hr

 Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju putem naših kontakata objavljenih na stranici www.flag-skoji.hr.

Pogledaj ostale vijesti