LAG Škoji kroz mjere ruralnog razvoja povezuje i unaprjeđuje život na srednjodalmatinskim otocima

Datum objave:
22.1.2021

Često zaboravljamo da otoci nisu samo mjesta za turizam u ljetnim mjesecima, već se o njima potrebno jako brinuti tijekom svih mjeseci u godini na različite i kreativne načine. Da su otocima potrebne korisne aktivnosti za ljude kako bi oni postali atraktivna mjesta za život dobro je znala i Adela Duboković koju je ta ideja potaknula da se 2012. pridruži Lokalnoj akcijskoj skupini (LAG) Škoji.

Danas, Duboković, diplomirana politologinja, voditeljica je LAG-a koja je svoju karijeru u Zagrebu zamjenila s adresom u Jelsi na Hvaru. U Hrvatskoj postoji nekolicina LAG-ova i FLAG-ova koji djeluju kao komplementarne organizacije, no pored još jednog u potpunosti otočnog LAG-a i FLAG-a Brač koji obuhvaća jedan otok, LAG i FLAG Škoji jedini djeluju na prometno nepovezanom otočnom području, u čiji obuhvat ulaze, od kopna vrlo udaljeni, pučinski otoci, objašnjava Duboković u intervjuu za Euractiv.

LAG Škoji osnovana je 2011. na Hvaru, godinu poslije započeo je proces pridruživanja otoka Visa, a 2014. pridružio se i otok Šolta. FLAG Škoji, odnosno Lokalna akcijska skupina u ribarstvu, osnovan je 2017. godine.

Uz Adelu još tri žene svojim aktivnostima doprinose životu na srednjodalmatinskim otocima. Manuela Antičević, voditeljica je ureda koja živi u Komiži, Lara Stojanović, savjetnica s adresom u Hvaru i Ivana Pozaić, koordinatorica aktivnosti koja radi iz ureda u Visu.

image
Inicijative LAG-a i FLAG-a Škoji

Obje organizacije čine predstavnici javnog, civilnog i gospodarskog sektora i akreditirane su za raspodjelu novca iz EU fondova preko LEADER/CLLD mjere koja se prvi puta primjenjuje u Hrvatskoj. U programskom razdoblju 2014. - 2020. godine organizacije su provodile decentralizirani sustav raspodjele EU sredstava i to kroz monofondovski pristup korištenja unutar dva EU fonda - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj kao Mjera 19 Programa ruralnog razvoja i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo kroz Mjeru III.2/III.3.

- Općenito, fondovi EU imaju veliki značaj za razvoj ruralnih područja pa tako i otoka i to ne samo Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj već i ostali fondovi EU putem kojih se uvelike može poboljšati kvaliteta života u lokalnoj zajednici – kaže Duboković.

Za operativan rad obiju LAG i FLAG-a Škoji provedbu njihovih lokalnih razvojnih strategija u ovom programskom razdoblju ukupne alokacije iznosi 21.826.277,00 kuna. Od sredine 2018. godine, odnosno otkada je LAG-u omogućeno raspisivanje prvog natječaja, LAG Škoji je raspisao 100% ukupne alokacije te ima stopostotno ugovaranje odabranih projekata od strane APPRRR-a.

- U FLAG-u je raspisivanje natječaja za mjere krenulo nešto kasnije, u 2019.godini, te smo sada na 77% raspisane alokacije. FLAG nam predstavlja veliki izazov budući da cjelokupan proces izrade natječajne dokumentacije moramo u potpunosti sami odraditi – kaže Duboković koja posebno ističe dva projekta u procesu ugovaranja - Ribarski muzej u Vrboskoj i Interpretacijski centar pomorske baštine u Hvaru, ukupne vrijednosti preko 3 milijuna kuna.

Razvoj infrastrukture

Većini hrvatskih općina i gradova, koji spadaju u skupinu ruralnih područja, još uvijek kao primaran problem imaju razvoj lokalne infrastrukture (kanalizacija, odvodnja, lokalne ceste i sl.) i manjkava skrb za stariju populaciju, djecu (posebno vrtići) i cjelokupno stanovništvo i u tom smislu se putem apliciranja projekata na mjere iz Programa ruralnog razvoja moglo značajno doprinijeti poboljšanju tih problema, kaže Duboković.

image
Inicijativa LAG-a za borbu protiv onečišćenja

- Putem Programa ruralnog razvoja na otocima su financirani projekti izgradnje i rekonstrukcije vrtića, vatrogasnih domova, kanalizacija, odvodnje, cesta, uređenja javnih zelenih površina, trgova i sl. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva dobila su mogućnost unaprijediti svoje poslovanje putem modernizacije opreme, podizanja novih nasada, malih i većih infrastrukturnih zahvata, npr. kušaonica, izgradnje i razvoja smještajnih kapaciteta, odnosno mogli su razviti nepoljoprivredne djelatnosti povezane s turizmom…

LAG Škoji je samo putem svojih natječaja od 2018. godine doprinio ugovaranju 30 projekata - 23 namijenjena razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva kroz modernizaciju poslovanja u vidu modernizacije opreme i mehanizacije i podizanje novih nasada. Sedam većih projekta namijenjeno je poboljšanju male infrastrukture u 7 jedinica lokalne samouprave u sklopu kojih će se urediti javne zelene površine, trgovi, igrališta, parkovi, sportski objekti, tematske staze i šetnice.

Loša povezanost potiče kreativnost

No, ipak ono što najviše koči srednjodalmatinske otoke je ''neadekvatan međuotočna povezanost i povezanost s kopnom''. To posljedično utječe na depopulaciju i manjkave skrbi za starije stanovništvo.

Jednom tjedno postoji katamaranska veza Visa i Hvara, a i ta je veza zimi često upitna zbog lošeg vremena. Da bi se s Hvara došlo na Vis potrebno je ići preko Splita, a naravno i vratiti se istim putem što nije moguće izvesti u jednom danu. Isto je i sa Šoltom.

LAG Škoji od početka djeluju horizontalno te su njihovi uredi smješteni u Hvaru, Komiži, Visu, a online rad putem web alata je bila njihova svakodnevica i prije pandemijskih uvjeta.

No, slaba povezanost na otocima doprinijela je njihovoj kreativnosti u povezivanju pa je LAG Škoji pandemiju vidio kao priliku za inovativne projekte. U vrijeme lockdowna kada su se otoci činili još odsječenijima od kopna nastala je platforma O-kupi otok kao ad hoc inicijativa LAG-a i FLAG-a Brač i LAG-a i FLAG-a Škoji. Pod sloganom ''izvorni okusi otoka, inicijativa je omogućila otočnim proizvođačima plasman proizvoda na tržištu i omogućiti direktno spajanje proizvođača i kupaca.

image
Radionica LAG-a

-Svima nama uključenima u ovu platformu cilj je da predstavimo područje naših otoka kao jedinstvenu i autohtonu regiju prepoznatljivu po kvaliteti raznovrsnih proizvoda i usluga. Također, važno nam je da predstavimo osobnost naših proizvođača, odnosno da kupci upoznaju ruke i lica koja stoje iza proizvoda. Platforma O-kupi otok trenutno okuplja i predstavlja 28 proizvođača, njeno korištenje je besplatno te je otvorena za predstavljanje novih proizvođača. Financirana je iz sredstava organizacija, no daljnji rast projekta LAG-ovi planiraju financirati iz EU sredstava.

Strategija razvoja

Iskustva LAG-a Škoji s prijavom na fondove su vrlo pozitivna. Iako imaju želju prijavljivati ostale razvojne projekte i natječaj, trenutan problem predstavlja manjak ljudskog kapaciteta jer s obzirom na to da ih je samo četvero stalno zaposlenih. No, LAG Škoji uvijek je otvoren za nova partnerstva i razvojne projekte posebno za domene ciljeva njihove strategije poput podržavanja lokalnih inicijativa poput zaštite ljekovitog bilja, UNESCO-ove baštine, zaštite morskih vrsta i morskog okoliša. Prošle godine osmislili manifestaciju Aromafest i kampanju 'Our responsibility' čiji je cilj smanjiti onečišćenje obalnog područja primjerice postavljanjem posebno dizajniranih prenosivih pepeljara za plažu. Također ističu ciljeve očuvanja autohtonosti otoka i nedostatak strateški planiranog održivog razvoja budući da je jer je u posljednje vrijeme nekontrolirana apartmanizacija štetno utječe na krajobraz otoka.

image
Kampanja Our Responosibility za zaštitu okoliša

Od osnivanja 2011. godine do danas gotovo 1000 edukacija, manifestacija, radionica odvilo se organizaciji LAG-a Škoji ili suorganizaciji na području dalmatinskih otoka obuhvaćenih organizacijom. Realizirat će se projekti krajnjih korisnika vrijednih preko 16 milijuna kuna putem njihovih natječaja. Također, LAG pridonosi zapošljavanju na otocima kako kroz angažiranje ljudi na projektima tako i kroz organizaciji. Zahvaljujući njihovom radu probudile su se brojne inicijative za poboljšanje uvjeta života na otoku, uspješne ili manje uspješne. No, sve inicijative imaju za cilj povezati stanovništvo.

-Samo ovi sumirani podaci pokazuju koliki smo do sada imali razvojni utjecaj na našim otocima Hvaru, Visu i Šolti – zaključila je Duboković.

"Financirano u okviru programa Europske unije IMCAP"

Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Ova publikacija [objava] odražava samo stajalište autora te se Europska komisija ne može smatrati odgovornom ni za kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

Pogledaj ostale medijske objave