I. izmjena II. natječaja za M 2.1 "Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture"

Datum objave:
11.10.2022
Izmjena vezana uz:
II Natječaj za Mjeru 2.1 "Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture"
I. izmjena II. natječaja za M 2.1 "Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture"

Upravni odbor FLAG-a Škoji, na sjednici održanoj 11. listopada 2022. godine donio je ODLUKU O IZMJENI FLAG NATJEČAJA ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 2.1. „PROMICANJE DRUŠTVENE DOBROBITI I KULTURNE BAŠTINE U PODRUČJIMA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“(01/21/2-1) IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU FLAG-A ŠKOJI 2014-2020.

U skladu s izmjenom Financijskog plana provedbe unutar druge samoinicijativne izmjene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Škoji 2014.-2020. predmetni Natječaj mijenja se u poglavlju 2.3. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore specifični za Mjeru 2.2“. Predmetna promjena odnosi se na povećanje ukupno raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1 na ovom FLAG Natječaju koja s ovom izmjenom iznose 80.137,80 EUR (604.800,00 HRK) umjesto prethodno navedenih 66.251,49 EUR (500.000,00 HRK). Također, ispravljen je i iznos ukupno raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na 480.137,80 EUR (3.623.600,00 HRK ) umjesto prethodno navedenih 466.251,49 EUR (3.518.800,00 HRK).

Predmetni Natječaj mijenja se i u poglavlju 4.1. „Razdoblje provedbe projekta“ u dijelu koji se odnosi na krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu. Krajnji rok se produžuje s 30.06.2023. na 31.07.2023. godine. U skladu s tim produžuje se i razdoblje prihvatljivosti troškova s 30.06.2023. na 31.07.2023. godine iz Poglavlja 6.2. „Prihvatljivi troškovi u okviru ovog FLAG natječaja“.

Također, nastavno na promjenu adrese sjedišta FLAG-a Škoji, Natječaj se mijenja i u dijelovima koji se odnose na adrese za dostavu odgovora na Zahtjev za D/O/I (Poglavlje 9.5. „Dostava Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak tijekom postupka odabira projekata“), Zahtjeva za odustajanje (Poglavlje 9.6. „Povlačenje prijave projekta iz postupka odabira projekta“), prigovora (Poglavlje 10.1.4. „Prigovori na odluke FLAG-a“),Izvješća o napretku (Poglavlje 12.1. „Izvješće o napretku“) i Zahtjeva za isplatu (Poglavlje 12.5.1. „Podnošenje Zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta“) tako da se kao adresa za dostavu dokumentacije navodi ažurirana adresa sjedišta: Trg 30. svibnja 1992. br. 2, 21480 Vis.

Izmijenjeni tekst natječaja nalazi se iznad u "Preuzimanja", a svi ostali obrasci i prilozi Natječaja ostaju nepromijenjeni te se nalaze ovdje.