II Natječaj za Mjeru 2.1 "Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture"

Programsko razdoblje
2014.-2020.
Datum objave:
29.12.2021
Status:
Zatvoreni natječaj
II Natječaj za Mjeru 2.1 "Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture"

Sukladno važećoj Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu FLAG-a Škoji i Odluci Upravnog odbora, FLAG Škoji dana 29. prosinca 2021. godine objavljuje Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1 "Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture" iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020.

Svrha mjere je implementirati aktivnosti koje omogućuju širu društvenu dobrobit kroz adekvatnu upotrebu baštinske vrijednosti sektora ribarstva.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 66.251,49 EUR, odnosno 500.000,00 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 113.205,00 HRK

Najviši iznos javne potpore po projektu: 500.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 50% s mogućnosti 80% i 100% (ovisno o zadovoljenju kriterija iz Poglavlja 2.3 Natječaja)

Rok za podnošenje prijava: od dana 10.01.2022., a najkasnije do 25.02.2022.

Prihvatljivi nositelji projekata: Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i dr., organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture i dr.

Prihvatljive aktivnosti:

a) razvoj novih i obnova postojećih kulturnih centara i sadržaja lokalnih zajednica koje ovise o ribarstvu,

b) istraživanje lokalnih područja/prostora lokalnih zajednica koje ovise o ribarstvu kako bi se ažurirali postojeći ili stvorili novi sadržaji interpretacije baštine/nasljeđa temeljene na ribarstvu/akvakulturi,

c) inovacije unutar postojećih te osmišljavanje novih događanja i izložbi u svrhu interpretacije baštine.

Projekt mora sadržavati sve tri navedene aktivnosti.

Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama FLAG-a Škoji.

Tekst natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima nalazi se pod "Preuzimanja" (gore), dok je dio priloga dostupan online:

Prilog I Pravilnik o provedbi LRSR

Prilog II Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi LRSR

Prilog III Uredba (EU) br. 508/2014

Prilog IV Pravilnik za odabir i provedbu projekata u okviru provedbe LRSR FLAG-a Škoji

Prilog V Pravila i upute za provedbu nabave

Prilog VI Vodič za upis u EKPRRiR

Prilog VII Vodič - definicija MSP

Prilog VIII Vodič za čuvanje dokumentacije

Prilog XII Popis obvezne dokumentacije uz podnošenje Zahtjeva za promjenu

Prilog XIII. Priručnik za korisnike OPPR o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Prilog XIV Upute za popunjavanje obrazaca zahtjeva za kontrolu na terenu

Prilog XV Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe