II. izmjena I. Natječaja za mjeru 2.1 "Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture "

Datum objave:
11.10.2022
Izmjena vezana uz:
Natječaj za Mjeru 2.1 promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture
II. izmjena I. Natječaja za mjeru 2.1 "Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture "

Upravni odbor FLAG-a Škoji, na sjednici održanoj 11. listopada 2022. godine donio je ODLUKU O IZMJENI FLAG NATJEČAJA ZA DODJELU POTPORE PROJEKTIMA U OKVIRU MJERE 2.1. „PROMICANJE DRUŠTVENE DOBROBITI I KULTURNE BAŠTINE U PODRUČJIMA RIBARSTVA I AKVAKULTURE“(01/19/2-1) IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU FLAG-A ŠKOJI 2014-2020.

Sukladno Odluci, predmetni Natječaj mijenja se u poglavlju 4.1. „Razdoblje provedbe projekta“ u dijelu koji se odnosi na krajnji rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu. Krajnji rok se produžuje s 30.06.2023. na 30.09.2023. godine. U skladu s tim produžuje se i razdoblje prihvatljivosti troškova s 30.06.2023. na 30.09.2023. godine iz Poglavlja 6.2. „Prihvatljivi troškovi u okviru ovog FLAG natječaja“.

Također, nastavno na promjenu adrese sjedišta FLAG-a Škoji, predmetni natječaj mijenja se i u dijelovima koji se odnose na adrese za dostavu Izvješća o napretku (Poglavlje 12.1. „Izvješće o napretku“) i Zahtjeva za isplatu (Poglavlje 12.5.1. „Podnošenje Zahtjeva za isplatu od strane nositelja projekta“) tako da se kao adresa za dostavu dokumentacije navodi ažurirana adresa sjedišta: Trg 30. svibnja 1992. br. 2, 21480 Vis.

Izmijenjeni tekst Natječaja dostupan je iznad u "Preuzimanja", a svi ostali obrasci i prilozi Natječaja ostaju nepromijenjeni te su dostupni ovdje.