Natječaj za Mjeru 2.1 promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture

Programsko razdoblje
2014.-2020.
Datum objave:
21.11.2019
Status:
Zatvoreni natječaj
Natječaj za Mjeru 2.1 promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture

Preuzimanja

Sukladno važećoj Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu FLAG-a Škoji i Odluci Upravnog odbora, FLAG Škoji dana 21. studenog 2019. godine objavljuje Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.1 “Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture” iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020.

Svrha mjere je implementirati aktivnosti koje omogućuju širu društvenu dobrobit kroz adekvatnu upotrebu baštinske vrijednosti sektora ribarstva. Mjerom je potrebno upravljati na lokalnoj razini kako bi na najučinkovitiji način lokalni ribarski identitet i ribarska baština postali lokalnim razvojnim resursom.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 489.060,00 EUR, odnosno 3.690.935,82 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 113.205,00 HRK

Najviši iznos javne potpore po projektu: 1.509.400,00 HRK

Intenzitet potpore: 50% s mogućnosti 80% i 100% (ovisno o zadovoljenju kriterija iz Poglavlja 2.3 Natječaja)

Rok za podnošenje prijava: od dana 20.12.2019., a najkasnije do 14.02.2020.

Prihvatljivi nositelji projekata: Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i dr., organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture i dr.

Prihvatljive aktivnosti:

a) Potpora razvoju novih i obnova postojećih kulturnih centara lokalnih zajednica koje ovise o ribarstvu kako bi se poboljšala njihova sposobnost bavljenja rastućim brojem posjetitelja,
b) Potpora istraživanju lokalnih područja/prostora lokalnih zajednica koje ovise o ribarstvu kako bi se ažurirali postojeći ili stvorili novi sadržaji interpretacije baštine/nasljeđa temeljene na ribarstvu/akvakulturi,
c) Potpora inovacijama unutar postojećih te osmišljavanje novih događanja i izložbi u svrhu interpretacije baštine.

Projekt mora sadržavati sve tri navedene aktivnosti.

Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama FLAG-a Škoji.