Natječaj za Mjeru 1.1 "Dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture"

Programsko razdoblje
2014.-2020.
Datum objave:
30.12.2020
Status:
Zatvoreni natječaj
Natječaj za Mjeru 1.1 "Dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture"

Sukladno važećoj Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu FLAG-a Škoji i Odluci Upravnog odbora, FLAG Škoji dana 30. prosinca 2020. godine objavljuje Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1 „Dodavanje vrijednosti proizvodima ribarstva i akvakulture“ iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog FLAG natječaja odnose se na dodavanje vrijednosti ribarskim proizvodima kroz:

a) razvoj postojećih i novih proizvoda ribarstva;

b) marketing i tržišnu valorizaciju postojećih i novih proizvoda ribarstva;

c) povezivanje sektora ribarstva i turizma;

d) umrežavanje s drugim ribarstvenim područjima.

Projekt mora sadržavati najmanje jednu od navedenih aktivnosti, a može i kombinirati više ponuđenih aktivnosti u sljedećim varijantama: moguće je kombinirati aktivnosti a i b te aktivnosti b, c i d.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1. na ovom FLAG-natječaju iznosi 182.764,00 EUR, odnosno 1.379.319,91 HRK.

 

Najniži iznos javne potpore po projektu: 113.205,00 HRK

Najviši iznos javne potpore po projektu: 377.350,00 HRK

Intenzitet potpore: 50% s mogućnosti 80% i 100% (ovisno o zadovoljenju kriterija iz Poglavlja 2.3 Natječaja)

Rok za podnošenje prijava: od dana 18.01.2021. godine, a najkasnije do 22.02.2021. godine

 

Prihvatljivi nositelji projekata: Poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture, samozaposleni u ribarstvu, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i dr., organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri i dr.

Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama FLAG-a Škoji.

Tekst natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima nalazi se pod "Preuzimanja" (gore), dok je dio priloga dostupan online:

Prilog I Pravilnik o provedbi LRSR

Prilog II Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi LRSR

Prilog III Uredba (EU) br. 208/2014

Prilog V Pravila i upute za provedbu nabave

Prilog VI Vodič za upis u EKPRRiR

Prilog VII Vodič - definicija MSP

Prilog VIII Vodič za čuvanje dokumentacije

Prilog XII Popis obvezne dokumentacije uz podnošenje Zahtjeva za promjenu

Prilog XIII. Priručnik za korisnike OPPR o provedbi kontrole na terenu i obvezama korisnika

Prilog XIV Upute za popunjavanje obrazaca zahtjeva za kontrolu na terenu

Prilog XV Pravila i upute za provedbu mjera informiranja i promidžbe

Odabrani projekti vezani za natječaj