Odabrani projekti pristigli na natječaj FLAG-a Škoji za Mjeru 2.1. „Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture“  iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020.

Datum objave:
24.12.2020
Kategorija:
Vijest
Odabrani projekti pristigli na natječaj FLAG-a Škoji za Mjeru 2.1. „Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture“  iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020.
No items found.

Upravni odbor na sjednici održanoj 27.11.2020. donio je odluke o odabiru projekata pristiglih na natječaj FLAG-a Škoji za Mjeru 2.1. „Promicanje društvene dobrobiti i kulturne baštine u područjima ribarstva i akvakulture“  iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020., a po pravomoćnosti i utvrđivanju konačne rang liste, odabrani projekti poslani su u Upravu ribarstva.

 

List odabranih projekata nalazi se u privitku.

Pogledaj ostale vijesti