PITANJA I ODGOVORI - Natječaj za Mjeru 1.1

Datum objave:
17.11.2022
Kategorija:
Vijest
PITANJA I ODGOVORI - Natječaj za Mjeru 1.1
No items found.

Sukladno Poglavlju 9.7. FLAG Natječaja, sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Pitanja vezana za prijavu na Natječaj mogu se postaviti od dana objave Natječaja do najkasnije deset (10) kalendarskih dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave.

S ciljem jednakog tretmana, FLAG ne može davati prethodno mišljenje vezano za prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova.

U nastavku donosimo pristigle upite i odgovore na njih, a iste ćemo ažurirati pravodobno sa svakim novim pristiglim upitom:

PITANJE BR. 1

Poštovani,

molimo Vas za dodatno obrazloženje uvjeta kojima se korisniku koji planira projekt čije su aktivnosti navedene u Glavi V, Poglavlja I., II., i IVUredbe (EU) br 508/2014 omogućuje intenzitet potpore od 100%.

Hvala unaprijed!

Odgovor FLAG-a:

Poglavljem 2.3 Iznos, udio i intenzitet javne potpore specifični za Mjeru 1.1  FLAG Natječaja za dodjelu potpore u okviru Mjere 1.1. „Poboljšanje kvalitete ulova, dodavanjevrijednosti, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture  te poticanje energetske učinkovitosti  i ublažavanja klimatskih promjena„ iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020., 02/22/1-1  (u daljnjem tekstu FLAG Natječaj) propisano je da operacije koje obuhvaćaju mjere iz Glave V, Poglavlja I., II. I IV,  da bi ostvarile intenzitet potpore od 100% moraju zadovoljiti sva tri sljedeća uvjeta:

1.     Zajednički korisnik

2.     Zajednički interes

3.     Inovativne značajke na lokalnoj razini

 

Zajednički korisnik

Sukladno Poglavlju 1 „Pojmovi“  FLAG Natječaja zajedničkim korisnikom smatraju se ribarske zadruge.

Zajednički interes  

Zajednički interes obrazlaže se u okviru Obrasca A Zahtjev za potporu, točka 4.12.

Operacija zadovoljava kriterij zajedničkog interesa kada se odnosi na krug dionika područja 2 ili više JLS što se dokazuje pismom potpore JLS temeljem strateškog razvojnog plana JLS.

Sukladno Prilogu IX FLAG Natječaja „Popis dokumentacije za podnošenje zahtjeva za potporu“ (Točka 13.4) Pismo potpore  se obvezno dostavlja  u slučaju zatraženog intenziteta potpore od 100%.

Kriterij inovativnosti na lokalnoj razini

Doprinos projekta inovativnosti obrazlaže se u okviru Obrasca A Zahtjeva za potporu, točka 7 .

Sukladno točki 7.1. „ Projektna ideja zasniva se na revitalizaciji i promociji tradicijske baštine, vještine i metoda“  projektna ideja mora doprinijeti jednom od sljedećih doprinosa:

1.     Revitalizacija/promocija tradicijske baštine, vještina i metoda

2.     Modernizacija tradicionalnih metoda, usluga i proizvoda u području

U okviru točke 7,  podtočka 7.2, potrebno je obrazložiti na koji način projektna ideja  promovira i uvodi nove tehnologije, metodologije, znanja i vještine.

Kako je navedeno u Poglavlju 2.3 prihvatljiva je inovativnost na lokalnoj razini, odnosno da projektna ideja predstavlja inovaciju na području FLAG-a Škoji te da se prvi put implementira na našem području.

Pogledaj ostale vijesti