II Natječaj za M 1.1 "Poboljšanje kvalitete ulova, dodavanje vrijednosti, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture te poticanje energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena"

Programsko razdoblje
2014.-2020.
Datum objave:
11.10.2022
Status:
Zatvoreni natječaj
II Natječaj za M 1.1 "Poboljšanje kvalitete ulova, dodavanje vrijednosti, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture te poticanje energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena"

Sukladno važećoj Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu FLAG-a Škoji 2014.-2020. i Odluci Upravnog odbora, FLAG Škoji dana 11. listopada 2022. godine objavljuje II Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 1.1 "Poboljšanje kvalitete ulova, dodavanje vrijednosti, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture te poticanje energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena" iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020.

Prihvatljive aktivnosti u okviru ovog FLAG natječaja su aktivnosti usmjerene

a) dodavanju vrijednosti i poboljšanju kvalitete ulova,

b) preradi proizvoda ribarstva i akvakulture,

c) trženju proizvoda ribarstva i akvakulture,

d) energetskoj učinkovitosti i ublažavanju klimatskih promjena.

Projekt mora sadržavati najmanje jednu od navedenih aktivnosti, moguće je i kombinirati više ponuđenih vrsta aktivnosti u neograničenim varijantama.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1. na ovom FLAG-natječaju iznosi 77.399,89 EUR, odnosno 584.136,96 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 5.000,00 EUR odnosno 37.735,00 HRK

Najviši iznos javne potpore po projektu: 77.399,89 EUR odnosno 584.136,96 HRK

Intenzitet potpore: 50% s mogućnosti  uvećanja na 80% 85% i 100% (ovisno o zadovoljenju kriterija iz Poglavlja 2.3 Natječaja)

Rok za podnošenje prijava: od dana 25.10.2022. godine, a najkasnije do 30.11.2022. godine.

Prihvatljivi nositelji projekata: Poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture, samozaposleni u ribarstvu, jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i dr., organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri i dr.

Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama FLAG-a Škoji.

Tekst natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima nalazi se pod "Preuzimanja" (gore), dok je dio priloga dostupan online:

Prilog I PRAVILNIK O KRITERIJIMA, NAČINU ODABIRA, FINANCIRANJA I PROVEDBE LRSR

Prilog II PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I NAČINU ODABIRA FINANCIRANJA I PROVEDBE LRSR (NN77/2020, NN/74/2022)

Prilog III UREDBA (EU) BR. 508/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 15. SVIBNJA 2014. O EUROPSKOM FONDU ZA POMORSTVO I RIBARSTVO I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBI VIJEĆA (EZ) BR. 2328/2003, (EZ) BR. 861/2006, (EZ) BR. 1198/2006,(EZ) BR. 791/2007 I UREDBE (EU BR. 1255/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

Prilog IV PRAVILNIK ZA ODABIR I PROVEDBU PROJEKATA U OKVIRU PROVEDBE LRSR FLAG-A ŠKOJI 2014.-2020.

Prilog V PRAVILA I UPUTE ZA NOSITELJE PROJEKATA ZA PROVEDBU NABAVE U OKVIRU PROVEDBE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA U RIBARSTVU

Prilog VI VODIČ ZA UPIS U EVIDENCIJU KORISNIKA POTPORA U RURALNOM RAZVOJU I RIBARSTVU

Prilog VII VODIČ-DEFINICIJA_MSP

Prilog VIII UPUTE ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Odabrani projekti vezani za natječaj