Odlukom Uprave ribarstva Gradu Starom Gradu dodijeljeno 965.574,87 HRK za provedbu projekta "Morski prsti otoka Hvara“ – valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal.

Datum objave:
8.6.2022
Kategorija:
Vijest
Odlukom Uprave ribarstva Gradu Starom Gradu dodijeljeno 965.574,87 HRK za provedbu projekta "Morski prsti otoka Hvara“ – valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal.
No items found.

U kolovozu prošle godine Upravni odbor FLAG-a Škoji odabrao je 6 projekata za dodjelu potpore u ukupnom iznosu 5.486.119,68 kuna u okviru natječaja FLAG-a Škoji za Mjeru 2.2 Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena.

Jedan od odabranih projekata bio je i projekt "Morski prsti otoka Hvara" – valorizacija prirodne baštine poluotoka Kabal za koji je pristigla Odluka o dodjeli sredstava od strane Uprave ribarstva. Ovom Odlukom Gradu Starom Gradu je dodijeljeno 965.574,87 kuna za provedbu projekta.

Projektna aktivnost predviđa razvoj ekološkog turističkog proizvoda kroz uređenje tematske staze na poluotoku Kabal. Za uređenje staze potrebno je napraviti stručno biološko istraživanje mora i podmorja te na temelju istraživanja i analiza izraditi interaktivnu kartu i signalizaciju staze. Interaktivna karta i signalizacija biti će edukativnog i informativnog karaktera te će naglašavati važnost i potrebu očuvanja krajobrazne i biološke raznolikosti. Obzirom nakon figuraciju terena poluotoka Kabal koja podsjeća na ispružene prste, predmetnom projektu dan je naziv“ Morski prsti otoka Hvara“.

Projektom je planirana i aktivnost organizacije ekološko-edukativne akcije čišćenja uvale na poluotoku Kabal. Ekološko - edukativna akcija predviđa organizirano prikupljanje otpada s morskog dna i kopnenog dijela te njegovo adekvatno zbrinjavanje. Kao dio ove aktivnosti predviđena je organizacija predavanja o ekologiji i upoznavanju ronilačke opreme za posjetitelje.  

Grad Stari Grad je o svom projektu prilikom prijave na Natječaj napisao sljedeće:

„Svrha projekta jeste očuvanje i održivo korištenje prirodne baštine te zaštita okoliša na području poluotoka Kabal. Akcijom čišćenja i uređenjem staze valorizirat će se prirodna baština ovog područja koja dosada nije dovoljno prepoznata u okvirima turističke ponude i potražnje otoka Hvara. Projektom se želi i probuditi svijest lokalnog stanovništva, s naglaskom na mlađu populaciju, o morskom otpadu i stanju, kroz njihovo prihvaćanje i razvijanje dobre prakse za sprječavanje nastanka novog i reduciranje postojećeg morskog i obalnog otpada. Morski otpad je kulturološki problem koji nadilazi granice država te nije isključivo okolišni problem, važno je zauzimanje edukativnog pristupa u rješavanju problema. Potrebno je uložiti napore kako bi se postignule promjene u ponašanju, pristupu gospodarenju, obrazovanju i uključivanju svih sektora i interesa.“

 

Čestitamo Starom Gradu na dodijeljenim sredstvima i veselimo se skorašnjoj provedbi projekta!

Pogledaj ostale vijesti