Odlukom Uprave ribarstva Plavom svijetu Vis dodijeljeno 955.104,28 kuna za provedbu projekta "Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa"

Datum objave:
15.9.2022
Kategorija:
Vijest
Odlukom Uprave ribarstva Plavom svijetu Vis dodijeljeno 955.104,28 kuna za provedbu projekta "Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa"
No items found.

U kolovozu prošle godine Upravni odbor FLAG-a Škoji odabrao je 6 projekata za dodjelu potpore u ukupnom iznosu 5.486.119,68 kuna u okviru natječaja FLAG-a Škoji za Mjeru 2.2 Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena.

Jedan od odabranih projekata bio je i projekt "Pogled na more – edukativni punktovi otoka Visa" kojemu je  pristigla Odluka o dodjeli sredstava od strane Uprave ribarstva. Ovom Odlukom  Plavom svijetu Vis je dodijeljeno 955.104,28 kuna za provedbu projekta.

Plavi svijet Vis će postaviti edukativne punktove na tri atraktivne lokacije u blizini mora na otoku Visu. Edukativni punkt će se sastojati od samostojećeg panoramskog teleskopa s ugraviranim QR kodom. Posjetitelji će imati priliku promatrati dupine teleskopom te se educirati o potrebi zaštite okoliša i očuvanju bioraznolikosti kroz interaktivni modul proširene stvarnosti za mobilnu aplikaciju na koji se povezuju pomoću QR koda na teleskopu. Korisnici će koristeći kameru na mobilnom telefonu i koncept proširene stvarnosti, saznati pojedine zanimljive i korisne detalje o mjestu na kojem se nalaze i okolišu koji ih okružuje.

Sadržaj kojeg prikazuje AR modul koji se prikazuje u proširenoj stvarnosti će se sastojati od rezultata istraživanja koje će Plavi svijet Vis provoditi u Viškom akvatoriju za vrijeme trajanja projekta tj. trodimenzionalnih modela, fotografija, videa i višejezičnog edukativnog i informativnog teksta o dupinima, Natura području i važnosti zaštite okoliša i bioraznolikosti.

Organizirati će se i tri akcije čišćenja u područjima u blizini edukativnih punktova koje će biti javno i pravodobno najavljene, kako bi se okupilo i sudjelovalo što više volontera i posjetitelja otoka Visa. Akcije će obuhvaćati čišćenje obalnog područja od morskih naplavina i ostalog onečišćenja kao i čišćenje podmorja.

Plavi svijet Vis je o svom projektu prilikom prijave na Natječaj napisao sljedeće:

„Dugoročna svrha projekta je edukacija i senzibilizacija javnosti o temama zaštite okoliša i bioraznolikosti. Aktivnosti provedene kroz projekt istaknuti će važnost očuvanja i održivog korištenja prirodne baštine na otoku Visu. Također, po završetku projekta, otok Vis će postati bogatiji za novi inovativni sadržaj u prirodi koji će osim primarne edukativne svrhe, pružiti i dodatnu estetsku vrijednost određenim lokacijama na otoku i tako obogatiti turističku ponudu otoka Visa.

Posjetitelji će se moći informirati o važnosti dupina kao ključnih aktera koji održavaju zdravlje mora i stabilnost ribljeg fonda, ublažavaju učinka klimatskih promjena, te također i o važnosti Natura područja i zaštite okoliša i bioraznolikosti. Akcije čišćenja, u obliku turističke atrakcije će doprinijeti ne samo čišćem okolišu, već i povećanju svijesti stanovništva o problemu zagađenja i važnosti brige za okoliš.“

 

Čestitamo Plavom svijetu Vis na dodijeljenim sredstvima i veselimo se skorašnjoj provedbi projekta!

Pogledaj ostale vijesti