Odlukom Uprave ribarstva Općini Šolta dodijeljeno 1.030.001,25 za provedbu projekta "Eko Šolta - ispod i poviše"

Datum objave:
2.6.2022
Kategorija:
Vijest
Odlukom Uprave ribarstva Općini Šolta dodijeljeno 1.030.001,25 za provedbu projekta "Eko Šolta - ispod i poviše"
No items found.

U kolovozu prošle godine Upravni odbor FLAG-a Škoji odabrao je 6 projekata za dodjelu potpore u ukupnom iznosu 5.486.119,68 kuna u okviru natječaja FLAG-a Škoji za Mjeru 2.2 Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena.

Jedan od odabranih projekata bio je i projekt "Eko Šolta - ispod i poviše" kojemu je upravo pristigla Odluka o dodjeli sredstava od strane Uprave ribarstva. Ovom Odlukom Šolti je dodijeljeno 1.030.001,25 kuna za provedbu projekta.

Provedbom aktivnosti ovog projekta uredit će se tematska staza s vidikovcem u uvali Piškera u Nečujmu i postavit će se informativno-edukativne table koje će predstaviti floru i faunu podmorja otoka i ove specifične uvale te služiti kao upozorenje nautičarima (vidljivo s obale) kojim će se nastojati educirati o važnosti brige za podmorske vrijednosti mora koje posjećuju, što je posebno bitno budući da je riječ o lokalitetu na kojem se nalazi arheološko nalazište antičkog ribnjaka, a osim toga uvala je i prirodno mrijestilište raznih ribljih vrsta, posebno lubina. Informativne table služit će i edukaciji i informiranju posjetitelja o važnosti zaštite okoliša i očuvanju njegove biološke raznolikosti. Tematska staza će se hortikulturno urediti te opremiti komunalnom opremom. Uz brojne druge aktivnosti, projekt predviđa i akcije čišćenja morske obale i podmorja otoka (3 podmorska lokaliteta i 3 plaže).

O svom projektu ovako je pisala Općina Šolta prilikom prijave na Natječaj:

"Svrha projekta je doprinijeti očuvanju prirodne baštine otoka Šolte nužne za održiv ekološki, gospodarski razvoj otoka usmjerenog turizmu te sudjelovati u povećanju dobrobiti izuzetno bogate prirodne i kulturne otočne zajednice područja FLAG-a primjerom dobre prakse. Ovim projektom razvit ćemo novi ekološko-turistički proizvod kroz organizirane akcije čišćenja podmorja koje će biti ponuđene i posjetiteljima, a uređenjem uvale i edukacijom kroz informativne punktove i zaštitom podmorja pridonijet ćemo očuvanju morskog okoliša i ponovnoj uspostavi ravnoteže ribljeg fonda i specifičnih morskih vrsta koje su obitavale u ovoj uvali.
Po završetku projekta bit će postavljena i psihološka brana u vidu bova koje će onemogućiti ulazak nautičarima u ovu uvalu.
Opći cilj projekta je povećanje ekološke turističke ponude na otoku Šolti i aktivne uključenosti lokalne zajednice i posjetitelja otoka u održivo korištenje prirodnih resursa otoka."

Čestitamo Šolti na dodijeljenim sredstvima i veselimo se skorašnjoj provedbi projekta!

Pogledaj ostale vijesti