Natječaj za Mjeru 2.2 promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena

Programsko razdoblje
2014.-2020.
Datum objave:
6.5.2020
Status:
Zatvoreni natječaj
Natječaj za Mjeru 2.2 promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena

Povezane vijesti

Preuzimanja

Sukladno važećoj Lokalnoj razvojnoj strategiji u ribarstvu FLAG-a Škoji i Odluci Upravnog odbora, FLAG Škoji dana 6. svibnja 2020. godine objavljuje Natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru Mjere 2.2 “Promicanje zaštite okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena” iz LRSR FLAG-a Škoji 2014.-2020.

Tekst Natječaja zajedno sa svim pripadajućim obrascima i prilozima nalazi se iznad u "Preuzimanja".

Prihvatljive aktivnosti (operacije) u okviru ovog FLAG natječaja moraju udovoljavati razvoju ekološkog turističkog proizvoda koji podržava očuvanje morskog okoliša i ribljeg fonda kroz:
a) Razvoj tematskih staza i sadržaja u prirodi koje uključuju doživljaj visoke prirodne vrijednosti područja te educiraju i informiraju posjetitelje o potrebi zaštite okoliša i očuvanju njegove krajobrazne i biološke raznolikosti,
b) Aktivnosti čišćenja okoliša, posebno vezano uz morske naplavine u obalnim područjima, podvodna onečišćenja i sl. u obliku turističke atrakcije u kojoj mogu sudjelovati posjetitelji.
Projekt mora sadržavati obje navedene aktivnosti koje zajednički pridonose ostvarenju cilja projekta i razvoju ekološkog turističkog proizvoda koji podržava očuvanje morskog okoliša i ribljeg fonda.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 2.2. na ovom FLAG natječaju iznosi 368.150,00 EUR, odnosno 2.778.428,05 HRK.

Najniži iznos javne potpore po projektu: 113.205,00 HRK

Najviši iznos javne potpore po projektu: 1.509.400,00 HRK

Intenzitet potpore: 50% s mogućnosti 80% i 100% (ovisno o zadovoljenju kriterija iz Poglavlja 2.3 Natječaja)

Rok za podnošenje prijava: od dana 10.06.2020., a najkasnije do 10.08.2020.

Prihvatljivi nositelji projekata: Jedinice lokalne samouprave, javne ustanove, obrazovne institucije i dr., organizacije civilnog društva (udruge), zadruge, klasteri, samozaposleni u ribarstvu, poduzeća u ribarstvu i akvakulturi (uključujući i trgovinu ribom/morskim plodovima), gospodarski subjekti izvan sektora ribarstva/akvakulture i dr.

Sva pitanja vezana za Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: info@flag-skoji.hr. Odgovori će biti objavljeni na mrežnim stranicama FLAG-a Škoji.